Siirryitkö töihin hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa? Kokosimme muistilistan asioista, jotka sinun kannattaa huomioida ja tarkistaa.

Kun hyvinvointialueet aloittivat toimintansa, siirtyi paljon työntekijöitä ja heidän tietojaan uusien työnantajien järjestelmiin. Virheet ovat tällöin mahdollisia. Ota esimerkiksi itsellesi talteen tiettyjä työsuhteeseen liittyviä dokumentteja. Muistilista toimii apunasi. 

Liity Tehyyn

Jäsenyys tuo turvaa muutoksessa. Luottamusmies ja Tehyn asiantuntijat auttavat sinua työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Jäsenenä saat myös mahtavat jäsenedut, kuten työhön kuuluvat vakuutukset ja oikeusavun

Varmista nämä:  

 • Varmista, että oma työsopimuksesi on tallessa. Kun siirryt hyvinvointialueelle, sinun ei tarvitse tehdä uutta työsopimusta, koska työsuhde siirtyy entisenä ja muuttumattomana. Tarkista kuitenkin, että sinulla on oma työsopimus tallessa itselläsi. Jos et löydä sitä, pyydä kopio työnantajan palkkatoimistosta. Työsopimus on tärkeä paperi, ja se on hyvä pitää tallessa koko työsuhteen ajan.
   
 • Älä allekirjoita uutta työsopimusta. Sinun ei tarvitse allekirjoittaa uutta työsopimusta, kun siirryt hyvinvointialueen palvelukseen, vaan työsuhde jatkuu samana. Jos työnantaja tarjoaa uutta työsopimusta, muista lukea se tarkasti läpi ja verrata sitä nykyiseen työsopimukseesi. Jos työsuhteen ehdot muuttuisivat uuden työsopimuksen myötä, voit jättää sen allekirjoittamatta. Entinen työsopimus on voimassa normaalisti, vaikka työnantaja vaihtuukin. 

  Jos työnantaja vaatii allekirjoittamaan uuden työsopimuksen, ota yhteyttä luottamusmieheen. Liittymällä Tehyyn saat luottamusmiehen tuen ja avun työpaikalla.
   
 • Työsopimuksella sovittuja työehtoja ei voi yksipuolisesti muuttaa. Työsopimus määrittää, voiko työnantaja muuttaa esimerkiksi työtehtäviäsi tai työntekopaikkaasi. Lähtökohta on, että työsopimuksella sovittuja tai pitkään jatkuneen käytännön kautta vakiintuneita ehtoja ei voi yksipuolisesti muuttaa. Jos työnantaja ilmoittaa yksipuolisesti muutoksista, ota yhteyttä luottamusmieheesi. 
   
 • Tarkista määräaikaisuuden peruste, jos olet määräaikaisessa työsuhteessa ja työsopimus päättyy vuodenvaihteeseen. Hyvinvointialueelle siirtyminen ja liikkeenluovutus eivät saa vaikuttaa määräaikaisen työsuhteen kestoon, eivätkä ne voi olla peruste määräaikaisen työsuhteen tekemiselle. Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen tai määräaikaiseen virkasuhteeseen ottaminen edellyttää lainsäädännön mukaista perustetta, joka voi olla esimerkiksi sijaisuus. Määräaikaisuuden kesto määräytyy perusteen mukaan. 

  Ota yhteys luottamusmieheen, jos epäilet, että määräaikainen työsuhteesi on solmittu päättymään lainvastaisesti eri ajankohtaan kuin määräaikainen työvoiman tarve tosiasiallisesti päättyy tai jos työvoiman tarve onkin jatkuva. 
   
 • Ota talteen kopio nykyisestä tehtävänkuvauksestasi. Työpaikallasi on todennäköisesti tehty tehtävänkuvaus, jota on käytetty työn vaativuuden arvioinnissa. Nykyinen tehtävänkuva voi olla tarpeellinen hyvinvointialueella myöhemmin.  
   
 • Tarkista, siirtyivätkö sinulle kertyneet lomat ja säästövapaat oikein. Tarkista vuodenvaihteen jälkeen, että määrät vastaavat aiempaa. Jos huomaat virheitä, keskustele asiasta esimiehesi kanssa. Jos esimies ei saa asiaa korjattua, ota yhteys Tehyn luottamusmieheen.
   
 • Tarkista vastaavatko liukumatuntien ja työaikapankkituntien saldot aiempaa. Myös näissä voi siirtymässä tulla virheitä. Jos huomaat virheitä, keskustele asiasta esimiehesi kanssa. Jos esimies ei saa asiaa korjattua, ota yhteys Tehyn luottamusmieheen.

Huomioi palkanmaksussa nämä asiat:  

 • Tarkista, että palkka on maksettu oikein. 
  Ilmoita esimiehelle ja luottamusmiehelle, jos palkanmaksussa on epäselvyyttä, esimerkiksi palkkaa ei ole maksettu lainkaan tai osa siitä puuttuu tai palkka on maksettu väärin. Vaadi, että palkkasi maksetaan heti. Mikäli palkanmaksu kuitenkin viivästyy, vaadi työnantajaa maksamaan viivästyskorko. Kaikki nämä ilmoitukset ja vaatimukset on hyvä esittää todisteellisesti esim. sähköpostilla. 


  Huomioithan, että voit saada palkkaa ja palkkalaskelman tammikuussa kahdelta eri työnantajalta:
  1. Luovuttavalta työnantajalta lisiä, joita on tienattu 31.12.2022 saakka.
  2. Hyvinvointialueelta kuukausipalkan 1.1.2023 lukien.
  Nämä voivat tulla maksuun eri päivinä. 

  Lue lisää: "Hyvinvointialueelle siirtyminen lähestyy – Opettele tarkastamaan palkkalaskelmasi
   
 • Voit vaatia korvausta palkanmaksun viivästymisestä. Jos palkanmaksun viivästyminen aiheuttaa sinulle ylimääräisiä kuluja, esimerkiksi jos olet sopinut pankin kanssa lainanmaksun siirtämisestä, voit vaatia työnantajaa maksamaan vahingonkorvausta. Ylimääräisten kulujen (vahingon) määrä on pystyttävä todentamaan. 
   
 • Varmista, ettei palkkarakenne ole muuttunut. Palkkarakenne tarkoittaa sitä, että palkan eri osat (tehtäväkohtainen palkka, henkilökohtainen palkanosa, työkokemuslisä jne.) ovat entisensuuruiset. Jos huomaat muutoksia, kysy asiasta ensin esimieheltäsi ja ota yhteyttä myös luottamusmieheen. 
   
 • Tarkista, että työnantaja on perinyt Tehyn jäsenmaksun palkasta. Jos työnantaja perii Tehyn jäsenmaksun suoraan palkastasi, on sinulla vastuu tarkistaa, että jäsenmaksu on maksettu oikein. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että tarkastat jäsenmaksun ensimmäisestä hyvinvointialueen palkkalaskelmasta. 


Kaipaatko lisätietoa?

Työelämäoppaastamme löytyy syventävää tietoa esimerkiksi palkasta, työaikasaldoista, rekrytoinneista ja lomista. Lue lisää hyvinvointialueille siirtymisestä ja työehdoista.

Lue myös Tehy-lehden artikkelit: 
Siirrytkö hyvinvointialueelle? Muistilista neuvoo, kuinka varautua mahdollisiin palkkasotkuihin 
Hyvinvointialueille siirtyminen lähestyy – katso muistilista ja opettele tarkistamaan palkkalaskelmasi

Tarkistathan että jäsentietosi ovat ajan tasalla! 

Yhteystietosi, kuten sähköpostiosoite, saattavat muuttua, kun siirryt hyvinvointialueelle töihin. Päivitä omat tietosi ajan tasalle Tehyn asiointipalvelussa. 

On tärkeää, että tiedot ovat ajan tasalla! Siten pystymme paremmin palvelemaan sinua ja tiedottamaan ajankohtaisista asioista.

iloinen hoitaja

Ota yhteyttä luottamusmieheen

Luottamusmies on apunasi ja tukenasi kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa.

Tehyn jäseneksi

Olemme yhteisö, josta saat turvaa, mutta myös iloa ja energiaa. Luottamusmies ja Tehyn asiantuntijat auttavat sinua työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa saat ilmaisen oikeusavun ja muut mahtavat jäsenedut, kuten työelämässä tarvittavat vakuutukset!

Hoitaja tauolla