Tehyn Rytkösen terveiset budjettiriiheen: Miettikää vaikutuksia – kansalaiset vailla hoitoa, hoitajat pysyvään palkkakuoppaan

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkösen mukaan hallituksen pitää arvioida työntekijöitä ja sote-alaa koskevien heikennysten vaikutukset budjettiriihessä. Hänen mukaansa hoitajien on jälleen taisteltava, koska hallituksen suunnitelmat vaarantavat kansalaisten hoidon ja ovat viemässä naisvaltaisia aloja pysyvästi palkkakuoppaan. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy järjestää keskiviikkona 20.9. mielenosoituksen ”Hallitus vie meiltä rahat ja oikeudet” Helsingissä Rautatientorilla.

Kuvateksti
kuva: Jan-Olof Eriksson

Pääministeri Petteri Orpon hallitus on luomassa lainsäädäntöä, jossa vientialat määrittelisivät muiden alojen palkankorotukset. Tämä merkitsee rakenteellisesti syrjivää lainsäädäntöä, joka veisi jatkossa mahdollisuuden palkkatasa-arvoon.

- Meidän on jälleen taisteltava, jotta naisvaltaisia aloja ei tuomita pysyvästi palkkakuoppaan, toteaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Hallitusohjelmassa on monia muitakin heikennyksiä, jotka vaikuttavat sosiaali- ja terveysalan työntekijöihin.

Lisäksi sote-rahoitusta ollaan kiristämässä merkittävästi, mikä heikentää kaikkien kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluita ja hoitoon pääsyä hyvinvointialueilla.

Rytkönen edellyttää, että hallitus miettii vakavasti ensi viikon budjettiriihessä kaikkien heikennysesitystensä vaikutuksia sote-alaan. Jos rahoitus kiristyy suunnitellusti, kansalaisten perusoikeuksia jää toteutumatta, kun kansalaiset eivät pääse hoitoon.

Hyvinvointialueet ovat jo nyt ilmoittaneet merkittävistä rahoitusvajeista ja henkilöstöä koskevista säästötarpeista samaan aikaan, kun hoitovelka ja jonot ovat yhä valtavat. Esimerkiksi Pirkanmaan hyvinvointialue käynnistää koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut, joiden tarkoitus on vähentää 500 henkilötyövuotta.

- Kaikkiaan heikennysten lista on mykistävä. Vientialat määräävät muiden palkat, määräaikaiset työsopimukset vuodeksi ilman perusteita, suojelutyötä koskevan lainsäädännön kiristäminen, irtisanomissuojan heikentäminen, ensimmäisen sairauspoissaolopäivän palkattomuus, ympärivuorokautisen hoidon 0,7 mitoituksen lykkääminen ja aikuiskoulutustuen lakkauttaminen. Ja samassa hallitusohjelmassa kuitenkin kannetaan huolta sote-henkilöstön riittävyydestä. Hyvin ristiriitaista, Rytkönen toteaa.

Tehyn mielenosoitus järjestetään keskiviikkona 20.9. kello 16 Helsingissä Rautatientorilla.

Hallitusohjelmassa esitettyjä heikennyksiä, jotka vaikuttavat naisvaltaisten alojen palkkakehitykseen ja työntekijöiden oikeuksiin

 • Vientialojen palkankorotukset määräisivät muiden alojen – myös hoitajien palkat.
  Palkkatasa-arvo ei toteudu vaan naisvaltaiset alat työnnetään ikuiseen palkkakuoppaan. Muutos puuttuu myös ammattiliittojen vapaaseen neuvotteluoikeuteen.

   
 • Määräaikainen työsopimus voidaan määrätä jatkossa vuodeksi ilman erityistä perustetta.
  Työsopimusten perusteeton ketjuttaminen lisää työelämän epävarmuutta. Vaikutukset kohdistuvat erityisesti nuoriin ja naisiin. Myös raskaus- ja perhevapaasyrjintä yleistyvät.

   
 • Suojelutyön järjestämisestä säädetään ristiriitatilanteessa lailla.
  -
  Lakko-oikeutemme on vaarassa! Laki rajoittaa erityisesti sote-alan lakko-oikeutta. Muutos on tarpeeton, koska lainsäädäntö turvaa jo asian.

   
 • Työntekijän irtisanomissuojaa heikennetään. Jatkossa työntekijän henkilöperusteiseen irtisanomiseen riittää asiallinen syy, kun nyt tarvitaan asiallinen ja painava syy.
  Potkujen antaminen myös hoitajille helpottuu. Tämä heikentää merkittävästi työsuhdeturvaa.

   
 • Ensimmäinen sairauspoissaolopäivä muuttuu palkattomaksi.
  Työntekijälle tulee kohtuuton tulonmenetys ja sairaana töihin tuleminen lisääntyy.

   
 • Ympärivuorokautisen hoivan 0,7 henkilöstömitoitus tulee voimaan vasta 1.1.2028.
  Hoitajat uupuvat, kun työkavereita on liian vähän. Alan veto- ja pitovoima heikkenee. Hoidon laatu kärsii.

   
 • Aikuiskoulutustuki lakkautetaan 1.8.2024.
  Hoitajien jatkokoulutusmahdollisuudet romahtavat. Tukea on käytetty sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatusalalla paljon esimerkiksi YAMK-tutkintoon ja erikoistumiskoulutuksiin.

Lisätietoja:

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen yhteys erityisavustajan kautta p. 0400 540 005
Tehyn viestinnän yhteyshenkilö (mm. mielenosoituksen aikataulu, tapahtuman kulku jne.) tiedottaja Jaana Reijonaho, puh 040 356 8409
sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)tehy.fi