Tehy on yhtä kuin jäsenensä ja yhteisönsä. Se, mitä olemme, miten puhumme ja toimimme sekä miltä näytämme, voidaan tiivistää brändiksi. Tehyn brändi on siis sellainen, millaiseksi me tehyläiset sen teemme. Tehyn brändikäsikirja kuvaa, mistä Tehyn brändi rakentuu ja kuinka jokainen tehyläinen voi olla osa sitä.

Tutustu brändikäsikirjaan ja lataa logot

Brändikäsikirjaan on koottu:

  • Tehyn brändin ydin
  • identiteetti ja tarina
  • puhuttelu ja äänensävy
  • viestintäkonseptit
  • graafinen ohjeisto ja esimerkkejä sen soveltamisesta.

Brändikäsikirja ohjaa ajatteluamme ja toimintaamme.

Lue lisää siitä, kuinka Tehyn logoa voi käyttää luvallisesti ja lataa Tehyn logot.

Brändimme johtoajatus

Tunnemme alamme, ajamme rohkeasti etuamme ja olemme lähellä.

Tavoitteemme on aina ollut muuttaa asioita. Haluamme laittaa alan palkat ja työolot kuntoon ja siten vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Muutos vaatii määrätietoisuutta ja pitkäjänteistä työtä. Meissä on voimaa tehdä se.

Muutosvoima

Muutosvoima on sanoitus yhteiselle rohkeudelle ja tahdolle toimia. Muutosvoima kuvaa Tehyn tavoitteita ja asennetta, jolla tavoitteiden eteen tehdään töitä. Brändi tekee muutosvoiman ja tekomme näkyviksi. Siksi vaalimme yhteistä ja yhtenäistä brändiä kautta linjan, oli kyse sitten ulkoisesta viestinnästä tai työyhteisöviestinnästä.

Jokainen tehyläinen on osa brändiä

Brändi rakentuu teoista ja viestinnästä, joilla tekoja tehdään näkyviksi. Brändi syntyy yhteisesti jaetuista kokemuksista ja kohtaamisista.

Tehy on yhtä kuin jäsenensä ja yhteisönsä. Tehyn brändi on siis sellainen, millaiseksi me tehyläiset sen teemme. Jokaisen osallistuminen omalla tavallaan luo muutosvoimaa.

Se, mitä eri henkilöt tekevät ja sanovat Tehyn puolesta, antaa Tehylle julkiseen keskusteluun kasvot, äänen ja vaikuttavuuden.

Jäsenten kanssa tehty brändi

Uudistimme Tehyn brändin keväällä 2021 vastaamaan entistä kirkkaammin sitä, millainen ammattijärjestö olemme ja miten näymme. Vahva ja toimiva brändi syntyy tekijöistään ja toiminnastaan. Siksi teimme brändityötä dataohjatusti ja yhdessä tehyläisten kanssa.

Osallistimme laajasti jäseniä, ammattiosastojen aktiiveja ja luottamushenkilöitä, yhteistyöjäsenjärjestöjä, opiskelijoita, henkilöstöä sekä johtoa kyselyin ja keskusteluin. Sillä tavalla selvitimme Tehyn ja tehyläisten identiteettiä ja ajatuksia.

Kysyimme, millainen Tehyn odotetaan olevan. Jäsenet ja henkilöstö vastasivat: energinen, ulospäin suuntautunut, leikkisä, intohimoinen, päättäväinen ja sanavalmis. Vastaajat kertoivat olevansa itse käytännöllisiä ihmisiä, tahtovansa turvata itselleen tärkeitä asioita ja uskovansa, että aina on varaa parantaa. Lisäksi he tahtoivat uudistaa asioita. Näitä samoja ominaisuuksia toivottiin Tehyltä.