Yksityiseen sairaankuljetukseen neuvottelutulos ja palkkaohjelma vuoteen 2015

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn ja työnantajia edustavien Suomen sairaankuljetusliiton ja Terveyspalvelualan liiton yksityistä sairaankuljetusta koskevissa neuvotteluissa saavutettiin eilen neuvottelutulos.

Tehyn keskeisenä tavoitteena työehtosopimusneuvotteluissa oli yksityisen sairaankuljetuksen palkkatason jälkeenjääneisyyden korjaaminen suhteessa muuhun yksityiseen terveyspalvelualaan.
 
-Tehy tavoitteli neuvotteluissa useamman vuoden palkkaohjelmaa, jonka avulla palkkataso saadaan kohtuullisella aikataululla vastaamaan muun sosiaali- ja terveydenhuollon tasoa. Neuvottelutulos sisältää vuoteen 2015 ulottuvan palkkaohjelman ja siinä määritellyt korotukset vähimmäispalkkoihin. Ohjelman avulla yksityisessä sairaankuljetuksessa saadaan palkkojen jälkeenjääneisyys kurottua tyydyttävällä aikataululla kiinni, arvioi Tehyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara.
 
Neuvotteluprosessi oli pitkä ja hankala. Tehy irtisanoi sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen päättymään helmikuun lopussa, kun palkankorotuksista ei päästy sopuun. Myös Tehyn päättävät elimet ovat käsitelleet yksityisen sairaankuljetuksen neuvottelutilannetta ja mahdollisia neuvottelujen vauhdittamistoimia kokouksissaan useaan kertaan talven mittaan.
 
Sopimuksen piirissä on noin 1 000 yksityisten sairaankuljetusyritysten palveluksessa työskentelevää tehyläistä.
 
Neuvottelutulos sisältää vuodelle 2011 palkkaohjelman mukaiset taulukkokorotukset, jotka ovat hoitotasolla 50 euroa ja perustasolla 40 euroa. Tämän jälkeen henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1 prosentin yleiskorotuksella.
 
Vuoden 2012 yleiskorotuksesta sovitaan 31.3.2012 mennessä. Palkankorotukset toteutetaan siten, että ensin maksetaan palkkaohjelman mukaiset taulukkokorotukset hoitotasolla 50 euroa ja perustasolla 30 euroa. Näiden jälkeen maksetaan vuodelle 2012 määritelty yleiskorotus. Myös II paikkakuntakalleusluokka poistuu viimeistään 1.5.2012 mennessä.
 
Lisäksi vuosille 2013 - 15 on sovittu palkkaohjelman mukaiset vähimmäispalkkojen korotukset siten, että vuonna 2015 yleiskorotuksen yhteydessä maksetaan loppukorotukset Terveyspalvelualan työehtosopimuksen vähimmäispalkkatason saavuttamiseksi.
 
Lisätietoja:
Edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara, gsm 040 703 1387
Lakimies Erika Mattsson, gsm 0400 104 113