Vuorotteluvapaaehtojen tiukennus lopettaisi hoitoalalla vuorotteluvapaan käytön

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn mielestä hallituksen kaavailema vuorotteluvapaan tiukennus lopettaisi käytännössä vuorotteluvapaan käytön hoitoalalla kokonaan ja lisäisi työmarkkinoilla eriarvoisuutta.
 
Hallituksen kaavailujen mukaan työttömyysedelletystä nostetaan nykyisestä yhdestä päivästä kolmeen kuukauteen. Hoitoalalla on hyvin vähän yli kolme kuukautta kestäviä työttömyysjaksoja. Hallituksen esitys siis lisäisi toteutuessaan työmarkkinoiden epätasa-arvoa, sillä naisvaltaisella sosiaali- ja terveysalalla ei olisi mahdollisuuksia käyttää vuorotteluvapaata. Alalla on myös paljon pätkätyösuhteita, joten hallituksen ratkaisussa on otettava huomioon eri ammattialojen erilainen työmarkkina-asema.
 
Tehyn jäsenet käyttävät vuorotteluvapaata erityisesti silloin kun takana on jo varsin pitkä työura. Hoitoalalla vuorotteluvapaalla on erittäin suuri merkitys jaksamisen kannalta, joten sillä on merkitystä työurien pituuteen ja alalla pysymiseen. Sosiaali- ja terveysalan työvoimapula johtuu hyvin pitkälle siitä, että alalta vaihdetaan jaksamisongelmien vuoksi pois.
 
- Koulutettu hoitohenkilöstö taistelee monin paikoin jaksamisensa äärirajoilla. Mikäli hallituksen esitys toteutuu niin valitettavasti tämä vaikuttaa työssä jaksamiseen ja siis myös suoraan siihen miten sosiaali- ja terveysalalla riittää työvoimaa, joka jaksaa työuran loppuun saakka alalla.
 
Lisätietoja: Jukka Maarianvaara, gsm 040 7031 387