Vanhustyön vastuunkantajien – kongressin paras posteri kertoo Vantaan kaupungin vanhustyön kulttuurin muutoksesta

Vanhustyön vastuunkantajat –kongressissa on esillä 30 vanhusten hoitoon liittyvää posteria. Tänään tapahtuman parhaaksi posteriksi valittiin Vantaan kaupungin vanhustyön kulttuurin muutosprosessista kertova posteri ”Askeleita kulttuurin muutokseen: Vantaan vanhustyön renessanssi”, jonka tekijät palkittiin kunniakirjalla ja 300 euron suuruisella tunnustuspalkinnolla.

Vantaan kaupungin vanhusten hoitotyössä alkoi viime keväänä prosessi, jonka tavoitteena on saada aikaan vanhusten hoitotyön kulttuurissa muutos, jossa otetaan entistä paremmin huomioon vanhusten ja heidän hoitajiensa sekä omaisten näkökulma. Tarkoituksena on romuttaa tehtäviin keskittyvät työtavat, joissa henkilökunta määrää arjen tahdin ja asiakkaat seuraavat osaston ja henkilökunnan rutiineja.  Tavoitteena on saada aikaan muutos sekä pitkäaikais- että lyhytaikaishoidon toimintaympäristöissä.
 
Posterin ovat suunnitelleet ylihoitaja Tuula Lahti, tiedottaja Tuulia Halttunen, konsultti Taina Semi ja Vantaan hoiva-asumispalveluiden henkilökunta.
 
Parhaan posterin valinnassa kiinnitettiin huomiota aiheen ajankohtaisuuden lisäksi tutkimuksen, hankkeen tai palvelun innovatiivisuuteen, tulosten ja ideoiden sovellettavuuteen vanhustyössä ja posterin visuaalisuuteen ja verbaaliseen esitystapaan.
Parhaan posterin palkinnon luovutti tapahtumassa Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman. 
 
Parhaan posterin valitsi asiantuntijaraati, jossa olivat Tampereen ammattikorkeakoulun yliopettaja Sirpa Salin, ikäihmisten hoidon asiantuntija Tuulariitta Ruontimo ja Kotkan kaupungin hoivapalvelun johtaja Tuula Karttunen sekä Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman. Karttunen sai eilen tapahtumassa La Carita –säätiön Vanhustyön johtajan tunnustuspalkinnon:
 
Eilen Finlandia-talolla alkaneessa Vanhustyön vastaankantajat –kongressissa on koolla 600 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista.
 
Lisätietoja kongressista:
 
Lisätietoja: 
 
Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman, gsm 0400 968 324
ylihoitaja Tuula Lahti, gsm 050 314 5102