Vanhustyön vastuunkantajat –kongressi Marina Congress Centerissä 13.10. – 14.10.2011

 
Tehy järjestää lokakuussa yhteistyössä seitsemän muun järjestön kanssa moniammatillisen kongressin ”Vanhustyön vastuunkantajat”. Helsingin Marina Congress Centerissä pidettävä kongressi kerää yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ja alan opiskelijoita.
 
- Mielestämme vanhustenhoidon kehittämiseksi tarvitaan ennen kaikkea eri ammattilaisten välistä vuoropuhelua. Vanhustenhoitoa on myös arvostettava nykyistä enemmän ja tämä on yksi kongressin päätarkoituksista, sanoo Tehyn vt. kehittämisyksikön johtaja Marja-Kaarina Koskinen.
 
Kongressin luennot on jaettu viiteen eri aihepiiriin: turvallinen vanhuus, saumaton yhteistyö vanhustenhoidossa, potilasturvallisuus vanhustyössä, toimintakykyinen vanhuus ja vanhusten terveyden edistäminen. Luennoitsijat ovat arvostettuja alansa ammattilaisia mm. sosiaali- ja terveysministeriöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, tiedemaailmasta, vanhustyön järjestöistä ja käytännön vanhustyötä tekevien parista.
 
Kongressin yhteydessä pidetään myös posterinäyttely, jossa vanhustyön ammattilaiset, opiskelijat, kehittäjät ja tutkijat esittävät omia kehittämis- tai tutkimusprojektiensa tuloksia.
 
Tehy järjestää kongressin yhteistyössä Suomen Ensihoitoalan liiton, Suomen Bioanalyytikkoliiton, Suomen Farmasialiiton, Suomen Fysioterapeuttien, Suomen Lääkäriliiton, Suomen Sairaanhoitajaliiton ja Suun Terveydenhoidon Ammattiliiton STAL:in kanssa.
 
Kongressin ohjelma internetissä:
 
http://www.vanhustyonvastuunkantajat.fi/
 
Lisätietoja:
 
Tehyn tiedottaja Riitta Eerola, puh (09) 5422 7181