Tuula Karttuselle La Carita –säätiön Vanhustyön johtajan tunnustuspalkinto

Kotkan hoivapalvelun johtaja Tuula Karttunen on saanut tänä vuonna La Carita –säätiön Vanhustyön johtajan tunnustuspalkinnon. Palkinto luovutettiin hänelle tänään Vanhustyön vastuunkantajat –kongressin avajaisissa Finlandia-talolla.
 
Tuula Karttusta pidetään innovatiivisena ja laaja-alaisena johtajana - tiennäyttäjänä, joka osaa ennakoida tulevaisuuden hoitotarpeita. Hän on osaltaan johtanut Kotkan kaupungin vanhustenhuollon palvelurakennemuutosta laitoshoidosta hoiva-asumiseen. Hän on tukenut prosessin aikana hoitajien osaamista sekä esimiehiä muutoksen johtamisessa. 
 
Karttunen on panostanut muistisairaiden laadukkaaseen hoitoon.  Kotkan kaupunkiin on viime vuosina rakennettu useita uusia hoivakoteja, joiden suunnittelussa on otettu huomioon muistisairaiden hoitotyön erityistarpeet ja turvallisuus.
 
Karttunen on oivaltanut syvällisellä tavalla johtajuuden merkityksen, mikä näkyy henkilöstön hyvinvointina ja motivaationa. Karttunen kannustaa henkilöstöä kouluttautumaan ja kehittämään osaamistaan. Työyhteisössä hän toimii hyvänä valmentajana ja ohjaajana, joka osaa ratkaista ristiriitatilanteet rakentavasti.
 
Tuula Karttunen valmistui apuhoitajaksi vuonna 1984 Lappeenrannan sairaanhoito-oppilaitoksesta ja sairaanhoitajaksi vuonna 1991 Kotkan terveydenhoito-oppilaitoksesta. Terveystieteiden maisteritutkinnon hän suoritti vuonna 2005 Kuopion yliopistosta. Hän on toiminut mm. apulaisosastonhoitajana ja osastonhoitajana Kymenlaakson keskussairaalassa ja ylihoitajana Kotkan kaupungin palveluksessa. Vuodesta 2008 alkaen hän on toiminut nykyisessä toimessaan Kotkan hoivapalvelun johtajana.
 
Tuula Karttusta ehdottivat palkinnonsaajaksi Kotkan kaupungin hoivapalvelussa työskentelevät osastonhoitajat.
 
Video valintatilaisuudesta http://youtu.be/nVEKdkirGZM
 
Vuodesta 2002 alkaen La Carita -säätiö on jakanut tunnustuspalkintoja hyvää vanhustyötä tekeville työryhmille. Nyt annettu Vanhustyön johtajan tunnustuspalkinto jaettiin kolmannen kerran. Vuonna 2011 ko. palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa. 
 
La Carita säätiön tarkoituksena on edistää vanhusten ja ikääntyvien hyvinvointia Suomessa:
http://lacarita.fi/index.html
 
Lisätietoja:
Tuula Karttunen, gsm 040 701 3626
La Carita –säätiön asiamies Matti Salmivuori, gsm 0400 500 726, [email protected]
 
Pressikuvat: Liisa Takala