Tutkimus: Potilastietojärjestelmissä kriittisiä kehittämistarpeita ennen sote-uudistusta

Kuvateksti
kuva: iStock

Sairaanhoitajien mielestä nykyiset potilastietojärjestelmät eivät tue sujuvaa tiedonkulkua eri organisaatioiden välillä.  Tämä käy ilmi Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017 -kyselytutkimuksen ennakkotuloksista.

Tietojärjestelmät tukevat sairaanhoitajien mielestä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa oman organisaation sisällä, mutta huonosti eri organisaatioiden välillä tai sairaanhoitajien ja potilaiden välillä.

- Tulevissa sote-rakenteissa palveluiden integrointi ja potilaiden toimivat hoito- ja palvelukokonaisuudet edellyttävät yhteentoimivia ja yhteisiä tietojärjestelmiä. On ensiarvoisen tärkeää, että potilastietojärjestelmät mahdollistavat saumattoman tiedonkulun”, toteaa Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.

Potilastietojärjestelmien käyttökatkot riski potilasturvallisuudelle

Kaatuilevat järjestelmät ja käyttökatkokset ovat sairaanhoitajien arkipäivää. Nämä koetaan ongelmaksi useammin sairaalassa ja terveyskeskuksessa (yli puolet vastaajista) kuin yksityissektorilla ja sosiaalihuollossa (runsas kolmannes vastaajista).

- Tekninen vakaus on keskeinen potilasturvallisuuteen vaikuttava tekijä potilastietojärjestelmissä ja edellytys potilastietojen käytölle ja ajantasaiselle tallentamiselle sähköiseen muotoon eri osapuolten hyödynnettäväksi”, sanoo potilasturvallisuuspäällikkö Sari Palojoki HUS:sta.

Keskeisiksi potilastietojärjestelmien ongelmiksi sairaanhoitajat tunnistavat paitsi järjestelmien hitauden ja käyttökatkokset, myös lääkityslistan puutteet ja välttämättömyyden kirjata sama asia moneen paikkaan. Pulmallista on myös, etteivät järjestelmät auta estämään virheitä eivätkä mahdollista automaattista hoitotyön yhteenvedon koostamista.

- Oleellista on jatkossa turvata riittävä rahoitus, tietojärjestelmien käyttäjien osallistuminen sekä perehdytys, kun uusien sote-palveluiden edellyttämiä potilastietojärjestelmiä kehitetään ja otetaan käyttöön”, vaatii Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

- Sote-uudistuksen onnistuminen riippuu tietojärjestelmistä, jotka ovat vasta työn alla. Tämä tutkimus antaa välttämätöntä käyttäjien kokemustietoa kehittämistyöhön, summaa Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.

Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä -tutkimus toteutetaan Sairaanhoitajaliiton, Tehyn, THL:n, Itä-Suomen yliopiston, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston toimesta. Tutkimukseen vastasi yli 3600 sairaanhoitajaa. Sairaanhoitajien osalta kysely tehtiin nyt ensimmäistä kertaa. Lopulliset tiedot potilastietojärjestelmien nykytilasta ja käytettävyydestä valmistuvat loppuvuodesta. Tutkimus on osa laajempaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluita kartoittavaa hanketta (www.thl.fi/stepshanke).

Lisätietoja:

Sairaanhoitajaliiton kansainvälisten asioiden päällikkö Anna Suutarla, [email protected], puh. 010 321 3339
Tehyn kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen, [email protected], puh. 040 533 7086
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuspäällikkö Hannele Hyppönen, [email protected], 029 524 7056

 

Tutkimuksen ennakkotuloksia voit lukea tästä:
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/mita-tiedonhallinta-on-/sosiaali-ja-terveydenhuollon-tietojarjestelmapalveluiden-seuranta/seminaarit-ja-julkaisut