Terveyspalvelualalle ja Työterveyslaitokselle neuvottelutulos

Eilen saavutettiin terveyspalvelualalle neuvottelutulos vuoden 2011 palkankorotuksista.

  • 1.5.2011 lukien palkkoja korotetaan 1,2 %:n yleiskorotuksella
  • 1.5.2011 toteutetaan 0,8 %:n suuruinen paikallinen järjestelyvaraerä, joka suunnataan ensisijaisesti tehtäväkohtaisten palkkojen erityistekijöihin. Erä maksetaan takautuvasti syyskuun palkanmaksun yhteydessä, ja neuvotteluosapuolet laativat yhteiset paikallisen erän soveltamisohjeet 31.3.2011 mennessä.
  • 1.5.2011 toisen ja ensimmäisen kalleusluokan vähimmäispalkkojen eroa poistetaan 13.10.2010 sovitun mukaisesti 20 %

Lisäksi luottamusmiessopimukseen tuli tarkennuksia.

Eilen saavutettiin myös neuvottelutulos Työterveyslaitoksen työehtosopimuksen vuoden 2011 palkankorotuksista.

  • 1.3.2011 palkkoja korotetaan 1 %:n suuruisella yleiskorotuksella
  • 1.8.2011 toteutetaan paikallinen 1 %:n suuruinen järjestelyvaraerä. Jos erän jakamisesta ei sovita 31.5.2011 mennessä, erän suuruus laskee 0,85 prosenttiin. Osapuolet laativat yhteisen ohjeistuksen erän jakamisen periaatteista.

Lisätietoja: tiedottaja Jaana Reijonaho, puh (09) 5422 7185