Terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ennaltaehkäisy tehostuu

Terävien instrumenttien aiheuttamat tapaturmat ovat eräitä tyypillisimpiä terveydenhuoltoalan työtapaturmia. Tänään astuu voimaan valtioneuvoston asetus, jonka tarkoituksena on ehkäistä terävien instrumenttien aiheuttamia tapaturmia eli mm. neulanpistotapaturmia sosiaali- ja terveysalalla.
 
Asetusta sovelletaan myös opiskelijoihin työssäoppimisjaksojen aikana. Tehy on ollut aktiivisesti mukana vaikuttamassa siihen että neuvoston direktiiviin pohjautuva asetus saadaan Suomessa voimaan.
 
Terävät instrumentit kuten neulat aiheuttavat vuosittain lukuisia työtapaturmia. Vaikka tarkkaa lukua tapaturmien määrästä ei ole, on Työterveyslaitos on arvioinut,  että vuodessa tapahtuu 100 terävien instrumenttien aiheuttamaa tapaturmaa tuhatta työntekijää kohden. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä sattui vuonna 2011 noin 500 neulanpistotapaturmaa. Todennäköisesti tapaturmia sattuu kuitenkin enemmän, sillä ohjeistuksesta huolimatta tapaturmailmoituksia ei aina tehdä.
 
Asetuksen avulla kiinnitetään huomiota terävien instrumenttien aiheuttamiin pisto- ja viiltotapaturmien tai infektioiden sekä niistä johtuvien tartuntatautien ehkäisyyn.  Työnantajalla on oltava terävien instrumenttien aiheuttamien riskien arviointiin perustuvat menettelytapa-ohjeet, joista on tiedotettava henkilöstölle. Työntekijällä on oikeus saada ensiapua tapaturmiin ja päästä tarvittaessa hoitoon.
 
Työnantaja tarjoaa kustannuksellaan työntekijöille mahdollisuuden rokotukseen, jos altistuksen aiheuttavaan biologiseen tekijään on olemassa tehokas rokote kuten hepatiitti B –rokote.
 
Erityistä huomiota asetuksessa kiinnitetään ns. takaisinhylsytykseen. Neulojen laittaminen takaisin suojukseen käytön jälkeen kielletään. Kiellon avulla vähennetään käytännössä pistotapaturmia, sillä hylsyttäminen on eräs suurimmista tapaturmariskeistä.
 
Tehy on tuottanut ammattiosastojen käyttöön postikortin ”Auts! Viilsikö? Pistikö?”.  Kortin tarkoituksena on kiinnittää huomiota terävien instrumenttien aiheuttamiin riskeihin ja työnantajan velvollisuuksiin tapaturmien ehkäisyssä. Korttia on tarkoitus jakaa sosiaali- ja terveysalan toimipisteissä terveydenhuoltoalan ammattilaisille.
 
Lisätietoja:
 
Irmeli Vuoriluoto, gsm 040 547 7711