Tehyn ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vaikutukset odotettuja: Terveydenhuolto liikaa hoitohenkilöstön ylitöiden varassa

Tehyn viikko sitten julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto neljässä sairaanhoitopiirissä ja suuressa kaupungissa näyttää Tehyn kokoamien tietojen perusteella vaikuttavan odotetusti.

Vaikutukset kohdistuvat kiireettömään hoitoon ja leikkausjonojen purkamiseen sekä toimintojen supistamiseen ja henkilöstöjärjestelyihin erityisesti niillä terveydenhuollon osa-alueilla, missä esimerkiksi kesäaikaan suljetaan osastoja ja yksiköitä.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehyläiset tekevät töitä normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, mutta eivät tee ylitöitä eivätkä vaihda vuoroja. Painostustoimenpide on pakottanut työnantajat mittaviin poikkeusjärjestelyihin, jotka osoittavat, että palvelut pyörivät huolestuttavan ohuella organisaatiolla ja hoitohenkilöstön venymisen varassa.

Potilasturvallisuutta painostustoimilla ei ole haluttu vaarantaa. Tehy onkin kiellon alkaessa ohjeistanut jäseniään, että kiellosta voi äkillisestä, potilasturvallisuuden kannalta perustellusta syystä eri ilmoituksella poiketa.

Tehy tavoittelee painostustoimella oikeutta sopia ja allekirjoittaa omien jäsentensä puolesta erillinen kunta-alan tekstikysymyksiä ja työrauhaa koskeva sopimus. Tähän Kunnallinen työmarkkinalaitos ei ole useita kuukausia kestäneiden neuvottelujen kuluessa ollut halukas. Palkankorotuksia koskevat pykälät ovat tehyläisten osalta voimassa 2011 loppuun vuonna 2007 tehdyn Tehy-sopimuksen nojalla.

Sopimuskiistan sovittelua jatketaan valtakunnan sovittelijan johdolla maanantaina 17.5.

Lisätietoja:

Tehyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara, puh. (09) 5422 7131