Tehyn valtuusto: Työnjaon muutoksissa aina sovittava etukäteen palkkauksen tarkistamisesta

Tehyn valtuusto keskusteli tänään työnjaon muutoksista sosiaali- ja terveydenhuollossa ja korosti muutamia keskeisiä reunaehtoja hoitohenkilöstön kannalta.

-Kun työnjakoa uudistetaan, on aina ensin sovittava palkkauksen tarkistamisesta. Samassa yhteydessä on niin ikään määriteltävä selkeästi vastuut sekä varmistettava uusien tehtävien vaatima osaaminen ja koulutus, alleviivasi Tehyn valtuusto tänään kokouksessaan Helsingissä.

  Terveydenhuollon ja sosiaalialan työpaikat ovat jatkuvassa muutoksessa. Palveluiden tarve kasvaa ja toisaalta hoitohenkilöstöä ei ole saatavissa rajattomasti lisää. Tehyssä on nähty, että palveluiden turvaamiseksi on toimittava monin eri tavoin järkevämmin ja samalla parannettava työpaikkojen vetovoimaa. 

Työnjakoon liittyvät uudistukset – laajennetut tehtäväkuvat ja tehtäväsiirrot - ovat yksi tärkeä keino varautua tulevaisuuteen sekä edistää tuloksellisuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Ajankohtaisin esimerkki on Tehyn pitkään ajama rajattu lääkkeenmääräämisoikeus. Tästä uudesta tehtävästä Tehyn suositus palkan tarkistamiseksi on 300 - 500 euroa kuukaudessa. Jos esimerkiksi sairaanhoitajalla on jo ennestään laajennettu tehtäväkuva kuten hoitajavastaanotto, tulee lääkkeenmääräämisoikeudesta maksaa vielä aiempien palkantarkistusten lisäksi.

Työnjaon uudistaminen lähtee aina organisaatioiden palvelu- ja henkilöstöstrategoista ja koskettaa koko työyhteisöä. Kestävät ratkaisut syntyvät hoitoprosessien ja palveluketjujen kokonaisuuksia kehittämällä.  Tavoitteena tulee olla koko henkilöstön osaamiskapasiteetin mahdollisimman hyvä hyödyntäminen. 

Tehy on julkaissut hiljattain työnjakoon liittyvän oppaan, joka käsittelee tarkemmin mm. ammatillisen vastuun ja osaamisen kysymyksiä sekä työnjaon uudistusten vaikutuksia palkkaukseen. Julkaisu sisältää myös suosituksen toimintamallista, kun työpaikalla suunnitellaan työnjakoon muutoksia sekä esimerkkejä tyypillisistä työnjaon muutoksista eri ammattiryhmissä.

Tehyn julkaisu ”Työnjakomallit – laajennetaanko tehtäväkuvaa vai siirretäänkö tehtäviä” löytyy Tehyn verkkosivuilta kohdasta www.tehy.fi/selvitykset

Lisätietoja:

Tehyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara, puh (09) 542 27131

Tehyn tutkimuspäällikkö Marja-Kaarina Koskinen, puh (09) 542 27165