Tehyn valtuusto: Järjestöjen yhteistyö vauhdittaisi hoitohenkilöstön omaa sopimusta

Tehyn valtuusto sai tänään kevätkokouksessaan Helsingissä lämpimäiskappaleet huomenna julkistettavasta Tehyn 30-vuotista historiaa käsittelevästä teoksesta.
 
Tuore historiateos valottaa Tehyn perustamista ja silloisten terveydenhuoltoalan järjestöjen tahtotilaa vahvistaa koulutetun hoitohenkilöstön edunvalvontaa. Vaikka yhteistyö ei ole aina ollut mutkatonta ja intressiristiriitoja on vuosien saatossa järjestöjen kesken aika ajoin ollut, monet merkittävät saavutukset ovat syntyneet juuri ponnekkaan yhteistyön tuloksena. 
 
Tehyn perustivat kuusi terveydenhuoltoalan ammattijärjestöä kesäkuussa 1982. Leimallisia edunvalvonnan tavoitteita läpi vuosien ovat olleet hoitohenkilöstön palkkauksen parantaminen, ammatillinen edunvalvonta sekä työelämän tasa-arvokysymykset.  Pitkäaikainen tärkeä tavoite on myös ollut kehittää edunvalvonnan välineitä eli saada aikaan koulutetulle hoitohenkilöstölle kuntasektorilla oma sopimus kuten lääkäreillä ja opettajilla.
 
- Tehy pitää koulutetun hoitohenkilöstön omaa sopimusta jäsenten edunvalvonnan kannalta aivan ykköstavoitteena. Se edellyttää avointa, hyvää yhteistyötä tärkeimpien koulutettua hoitohenkilöstöä edustavien järjestöjen kesken.  Näemme myös, että tavoitteen toteutuminen ei edellytä esimerkiksi uuden järjestön muodostamista tai järjestöjen yhdistymistä, totesi Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola valtuustossa.
 
Tehyn valtuusto on huolissaan kunta-alan pääsopimuksen tilanteesta, joka on ollut auki jo usean vuoden ajan. Tämä ei voi olla Tehyn valtuuston mukaan pysyvä olotila, vaan kysymystä on pyrittävä ratkaisemaan aktiivisesti, ilman sanelupolitiikkaa. Tehy on avoin erilaisille yhteistyön vaihtoehdoille edellyttäen että edunvalvonnan päätavoitteita voidaan edistää.
 
- Kun kuntasektori ja sosiaali- ja terveyspalvelut ovat nyt vuosikymmeniin suurimmissa muutoksissa, on koulutetun hoitohenkilöstön omasta sopimuksesta tullut entistä tärkeämpi tavoite. Näemme, että omalla sopimusalalla olisi suuri merkitys myös palvelujärjestelmän uudistamisessa ja kehittämisessä. Nykyinen sopimusrakennelma on liian jäykkä.  Hoitohenkilöstön työehdoista sovitaan tai heidän työnsä tuloksellisuutta arvioidaan samassa pöydässä kuin esimerkiksi kirjastonhoitajien, maatalouslomittajien tai ruokahuollon henkilöstön asioita, vaikka toiminnot poikkeavat täysin toisistaan, Laitinen-Pesola kritisoi.
 
Lisätietoja:
Puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola, puh (09) 5422 7012