Tehyn Tuloksentekijät-kampanja haastaa tekemään fiksummin ja kuuntelemaan työntekijöitä

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy haluaa kampanjoimalla nostaa laajempaan keskusteluun terveydenhuollon tuloksellisuuden. Tehyn mielestä tuloksellisuutta voi ja pitää kehittää. Tuloksellisuudessa ei kuitenkaan ole kyse pelkästään isoista rakenteellisista kysymyksistä, vaan useimmiten hyvin käytännönläheisistä asioista, joissa henkilöstö on asiantuntija.

Julkisen sektorin tuottavuudesta keskustellaan paljon. Pelkkä tuottavuus-käsite on liian kapea-alainen, sanoo Tehyn kehittämisyksikön johtaja Tarja Honkalampi

Kunta-alalla tuloksellisuus on määritelty ”kykynä onnistua palveluiden järjestämisessä taloudellisesti, vaikuttavuuden, palveluiden laadun, toimintaprosessien sujuvuuden sekä henkilöstön aikaansaannoskyvyn suhteen.”

- Tuloksellisuutta ei siis mitata vain rahassa tai suoritteina, vaan ratkaisevaa on lopputulos – kuinka paljon ja kuinka vaikuttavia ja laadukkaita terveyspalveluita pystytään tuottamaan. Juuri tämä osa-alue jää julkisessa keskustelussa vähälle. Käytännössä siis on kyse hyvinvoivasta henkilöstöstä, toimivista työprosesseista ja tyytyväisistä potilaista palveluiden taloudellisen järjestämisen ohella, toteaa Honkalampi.
 
Honkalammen mukaan esimerkiksi professori Matti Pohjola on Talous ja yhteiskunta –lehdessä (4/2009) kiteyttänyt hyvin työn tuottavuuden olevan alhainen, jos tulos pitää repiä työntekijän selkänahasta. Tällöin työntekijät kokevat stressiä työn huonon organisoinnin ja hallinnan vuoksi.
 
- Jos työnantajat ja päättäjät ymmärtävät palveluiden tuloksellisuusajattelun oikein, päästään työyhteisössä eroon liian kuormittavista toimintatavoista ja käytännöistä, jotka synnyttävät ruuhkia. Samalla palveluiden laatu ja saatavuus usein paranevat.
 
Henkilöstö on tässä työssä Honkalammen mukaan avainasemassa.

- Arki-innovaatiot ja niiden esiintuomiseen rohkaiseva työkulttuuri voivat olla hyvinkin ratkaisevia terveys- ja sosiaalipalveluiden tulevaisuuden ja tuloksellisuuden kannalta.   
 
Jäsenkysely vahvisti: tuloksellisuus kiinnostaa
 
Ennen tänään käynnistyvän kampanjan suunnittelua Tehy toteutti tuloksellisuus-aiheisen jäsenkyselyn tämän vuoden helmikuussa. Peräti 96 % vastanneista oli valmis kehittämään työpaikan tuloksellisuutta, jos siihen vain annetaan mahdollisuus.  Yhdeksän kymmenestä pitää tuloksellisuutta myös työntekijöille – ei vain johdolle – kuuluvana asiana.  Vastaajista 98 % uskoo, että hoitohenkilöstöllä on paljon annettavaa terveydenhuollon tuloksellisuuden parantamiseksi.
 
-  Sosiaali- ja terveysalan henkilöstössä on käyttämätön potentiaali, jonka avulla tuloksellisuutta voidaan edistää. Kyse on loppujen lopuksi melko yksinkertaisista asioista, mm. siitä miten työprosessit saadaan sujumaan ja miten vastataan ruuhkahuippuihin. Tässä vaaditaan hyvää johtamista ja työntekijöiden kuulemista, jotta asioita tehdään fiksummin sekä konkreettisten, hyvien käytäntöjen levittämistä myös muihin työyhteisöihin, Honkalampi sanoo.
 
 Konkreettiset esimerkit ja ideat jakoon
 
Tehyn kampanjasivuilla esitellään konkreettisia esimerkkejä siitä miten tuloksellisuutta on onnistuttu edistämään. Esimerkiksi Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymän Carean HOT- eli Hoitajat Oikeisiin Tehtäviin –projektissa kartoitettiin, mitä tukipalveluita hoitajat tekevät.
 
- Tulos oli hämmästyttävä, tehtäviä olivat mm. varastotilaukset, tavaroiden järjestäminen kaappeihin, pyykin järjestely,  pyykkitilaukset ja jätteiden lajittelu. Kartoituksen pohjalta kehitettiin uusia toimintamalleja, mm. niin että pikalähetti hoitaa näytteiden kuljetuksen. Naistentautien osastolla puolestaan potilaat itse hoitavat ruoan haun ja astioiden palautuksen, kertoo kehittämispäällikkö Eija Javanainen Careasta.
 
HUS:n Helsingin hengityshalvauksen TYKES-projektissa kartoitettiin puutteita ja epäselvyyksiä työyhteisön yhteistoiminnallisuudessa, johtajuudessa, osaamisessa ja vastuissa.
 
- Työyksikössämme oli toki ennenkin edistetty työhyvinvointia, mutta projektin avulla asiaan saatiin selkäranka, jonka avulla työhyvinvoinnin edistämisestä tuli todella tavoitteellista ja myös motivaatio asioiden saamiseksi paremmalle tolalle oli aivan toista luokkaa kuin ennen. Myös johdolta tuli selkeä ja voimakas tuki työllemme, sanoo osastonhoitaja Eeva Ihaksi HUS:n Helsingin hengityshalvausyksiköstä.
 
Tehyn Tuloksentekijät-kampanja näkyy työpaikoilla julisteina, esitteinä ja Tuloksentekijä-tarroina. Kampanjan tarkoituksena on herätellä työnantajia ja päättäjiä huomaamaan, mikä rooli hoitoalan ammattilaisilla on terveydenhuollon tuloksellisuuden edistämisessä. Kampanja haastaa myös ideakilpailun avulla jakamaan järkeviä toimintatapoja, jotka edistävät tuloksellisuutta.
 
Tehyn TULOKSENTEKIJÄT-kampanja internetissä:  www.tehy.fi/tuloksentekijat
 
Lisätietoja:
Tehyn kehittämisyksikön johtaja Tarja Honkalampi, gsm 040 726 4934
Carean kehittämispäällikkö Eija Javanainen, gsm 044 2231544
HUS, HYKS, Helsingin hengityshalvausyksikön osastonhoitaja Eeva Ihaksi, gsm 050 427 0145