Tehyn terveydenhoitajajaosto: Laajat terveystarkastukset tukevat lasten ja koko perheen hyvinvointia

Laajassa terveystarkastuksessa terveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhteistyössä muiden tarvittavien ammattihenkilöiden kanssa lapsen terveyttä ja koko perheen hyvinvointia. Tarkastukseen sisältyy aina vanhempien hyvinvoinnin arvio.
 
Tehyn terveydenhoitajajaostossa ollaan huolissaan laajojen terveystarkastusten toteutumisesta.
 
- Tämä on toimintaa, joka on todellinen panostus ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon, jonka avulla yhteiskunta voi säästää huomattavasti sosiaali- ja terveydenhuollon menoissa. Ennaltaehkäisy on edullisempaa kuin itse sairauden hoito, sanoo jaoston puheenjohtaja Mia Ketola.
 
Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksessa on huolehdittava, että laajat terveystarkastukset säilyvät jatkossakin osana perusterveydenhuoltoa. Kyse on toiminnasta, jossa moniammatillinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää.
 
Toissa vuonna voimaan astunut asetus neuvolatoiminnasta säätelee erityisesti terveystarkastusten ja terveysneuvonnan sisältöä. Asetuksen tarkoituksena on vähentää kuntien välisiä eroja erityisesti lasten ja nuorten palveluissa.
 
 - Kuntien on saatava valtionosuuksina korvamerkittyä rahaa perusterveydenhuoltoon. Vain näin voidaan varmistaa, että rahat käytetään kunnissa oikeaan tarkoitukseen.
 
Tehyyn kuuluu 7000 terveydenhoitajaa ja 1500 terveydenhoitajaopiskelijaa.
 
Tehyn terveydenhoitajajaoston toiminnan tarkoituksena on koota yhteen terveydenhoitajien tehtävissä toimivat Tehyn jäsenet. Jaoston tarkoituksena on edistää sen jäsenten taloudellista ja ammatillista edunvalvontaa sekä osallistua työolosuhteiden kehittämiseen. Jaosto osallistuu myös sosiaali- ja terveysalan sekä ammatillisen koulutuksen kehittämiseen.
 
Tehy osallistuu tänään ja huomenna Helsingissä pidettäville Valtakunnallisille Neuvolapäiville. http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/valtakunnalliset_neuvolapaivat