Tehyn terveydenhoitajajaosto: Kuntiin saatava lisää terveydenhoitajien vakansseja

Terveydenhoitajat suorittavat yhteistyössä lääkärin ja muiden tarvittavien ammattihenkilöiden kanssa ns. laajoja terveystarkastuksia, joiden tarkoituksena on ennaltaehkäistä erityisesti lasten ja nuorten ongelmia ja syrjäytymiskehitystä.
 
Tehyn terveydenhoitajajaoston puheenjohtaja Mia Ketola muistuttaa, että laajojen terveystarkastusten toteuttamiseen tarvitaan lisää terveydenhoitajien vakansseja kuntiin.
 
- Laajassa terveystarkastuksessa terveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhteistyössä muiden tarvittavien ammattihenkilöiden kanssa lapsen terveyttä ja koko perheen hyvinvointia.  Tarkastuksien toteuttamiseen tarvitaan lisää terveydenhoitajia tekemään tätä lasten ja nuorten kannalta merkittävää työtä. 
 
Kuntiin olisi myös luotava mekanismit, joiden avulla syrjäytymiseen voidaan puuttua nykyistä paremmin.
 
- Terveydenhoitajat havaitsevat nuorta tai lasta uhkaavan syrjäytymiskehityksen. Ongelmallista on se, että monessa kunnassa ei ole tarpeeksi selkeästi määritelty keinoja, joiden avulla syrjäytyminen voitaisiin ehkäistä. Kyse on moniammatillisesta yhteistyöstä paitsi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kesken niin myös kunnan eri toimialojen ja viranomaisten kesken.
 
Ketola muistuttaa, että terveystarkastukset ovat lisänneet työn vaativuutta.
 
- Terveydenhoitajilla on työn vaativuuden lisääntymisen myötä oltava mahdollisuus riittävään täydennys- ja lisäkoulutukseen. Uudet työtehtävät ja työn vaativuuden lisääntyminen olisi huomioitava myös palkassa.
 
Tänään on koolla 107 terveydenhoitajaa Tehyn järjestämillä terveydenhoitajien opintopäivillä Helsingissä.
 
Tehyyn kuuluu 7000 terveydenhoitajaa ja 1500 terveydenhoitajaopiskelijaa.
 
Tehyn terveydenhoitajajaoston toiminnan tarkoituksena on koota yhteen terveydenhoitajien tehtävissä toimivat Tehyn jäsenet. Jaoston tarkoituksena on edistää sen jäsenten taloudellista ja ammatillista edunvalvontaa sekä osallistua työolosuhteiden kehittämiseen. Jaosto osallistuu myös sosiaali- ja terveysalan sekä ammatillisen koulutuksen kehittämiseen.
 
Lisätietoja: [email protected]