Tehyn SOTE-lausunnossa korostetaan riittävän väestöpohjan merkitystä

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn tänään sosiaali- ja terveysministeriölle jättämässä SOTE-lausunnossa todetaan, että 20 000 – 50 000 asukkaan väestöpohja ei ole riittävä tavoitteena olleeseen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatioon.

Tehy pitää ongelmallisena sitä, että Sote-järjestämislakityöryhmän esitykseen ei sisälly samanlainen henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuoja kuin esimerkiksi kuntarakennelakiin. Jos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin ei kirjata irtisanomissuojaa, joutuu henkilöstö eriarvoiseen asemaan riippuen siitä minkä lain perusteella mahdolliset muutokset kunnissa ja kuntayhtymissä toteutetaan.
 
Erityisen tärkeänä Tehy pitää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kannalta sitä, että nyt laadittaisiin pitkäjänteinen, vaalikausien ylittävä kansallinen toimintaohjelma, johon kirjattaisiin aikataulun lisäksi tavoitteet ja keinot, joiden avulla SOTE-uudistus toteutetaan.
 
Lisätietoja:
 
Tehyn kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen, gsm 040 533 7086