Tehyn puheenjohtajan Rauno Vesivalon terveiset kehysriiheen: Oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin on kunnallista itsehallintoa merkittävämpi perusoikeus

Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo pitää ensi viikon kehysriihessä käsiteltäviä menoleikkauksia turhina ja lyhytnäköisinä toimenpiteinä, mikäli sote- ja kuntauudistus eivät riihessä etene.

- Voisi jopa väittää, että joudumme lähitulevaisuudessa ainaiseen leikkaus- ja veronkorotus-kierteeseen ilman uudistuksia. 
 
Viime viikolla kunnat jättivät lausuntonsa SOTE-uudistukseen. Keskeiseksi kritiikin aiheeksi lausunnoissa näyttää nousevan vastuukuntamalli, jonka sanotaan olevan ristiriidassa perustuslain kanssa. Perustuslaki takaa kunnille itsehallinto-oikeuden. Vesivalo muistuttaa toisesta perustuslaillisesta oikeudesta, joka on keskustelussa jäänyt vähemmälle huomiolle.
 
- Jokaisella on perustuslain mukaan oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Jo pitkään on ollut tiedossa se, että tämä oikeus ei toteudu riittävän hyvin maassamme. Jo nyt kansalaiset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa ja sosioekonomiset terveyserot kasvavat myös jatkuvasti eri väestöryhmien välillä.
 
Vesivalon mielestä rakenneuudistusten perustuslaillisia oikeuksia pohdittaessa olisikin otettava vakavasti keskusteluun myös se, että onko kunnallinen itsehallinto tärkeämpi perusoikeus kuin kansalaisten oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin.
 
- Puhuttaessa palveluista keskustellaan useimmiten siitä, että palveluiden on oltava lähellä. Keskustelua ei käydä tarpeeksi analyyttisesti ja tarkasti. Olisihan ennen kaikkea keskusteltava palveluiden laadusta ja potilasturvallisuudesta. Jos esimerkiksi terveyskeskus on nurkan takana ja sieltä saatava palvelu on lähetteiden kirjoittaminen, niin mitä hyötyä on tällaisesta lähipalvelusta?
 
Tehyn viime viikolla sosiaali- ja terveysministeriölle jättämä SOTE-lausunto myötäilee asiantuntijoiden lausuntoja riittävän väestöpohjan merkityksestä. Tehyn näkemyksen mukaan 20 000 – 50 000 asukkaan väestöpohja ei ole riittävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatioon.
 
- Perusterveydenhuolto on päässyt rapautumaan. Uudistuksessa pitäisi nimenomaan olla kyse perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen kynnyksen alentamisesta ja resurssien lisäämisestä perusterveydenhuoltoon. Kun perusterveydenhuoltoon satsataan, myös säästetään.
 
Sosiaali- ja terveydenhuolto pystytään järjestämään tuloksellisesti mikäli päästään raja-aitojen lisäksi eroon sosiaali- ja terveydenhuollon osaoptimoinnista ja alueellisesta kilpavarustelusta.
 
- Lonkkaleikkauksia ja muita vastaavia erikoissairaanhoidon toimenpiteitä ei ole järkevä tehdä joka sairaalassa. Sen sijaan perusterveydenhuollon osalta tarvitaan alueellisia ja laadukkaita palveluita tarjoavia, täyden palvelun terveyskeskuksia. Toimintaa pystytään täydentämään esimerkiksi terveyskioskeilla tai siirtämällä toimintoja pyörien päälle, jolloin haja-asutusalueilla palvelut menevät ihmisten luo.
 
Lisätietoja: Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346
 
Tehyn 13.3.2014 jättämä SOTE-lausunto: