Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo: VSSHP:n uudistus sekava ja uhkaa koulutetun hoitohenkilöstön asemaa

Tehy julisti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin hakukiellon alkaen 22.9. perusteena organisaatiouudistus, jossa hoitotyön johtamisen kokonaisuus on murennettu ja hallintoylihoitajan toimivalta ja resurssit viety.
 
– Hoitotyön johtamiseen on luotu outo vastuiltaan sekava hajautettu rakenne ja sairaanhoitopiirin johtoryhmässä toimii hallintoylihoitaja, jolla on alaisinaan vain kolme potilasasiamiestä. Emme voi hyväksyä mallia, jossa ylimmässä johdossa suurinta henkilöstöryhmää eli koulutettua hoitohenkilöstöä edustaa toimivallaton, muusta organisaatiosta erilliseksi saarekkeeksi jätetty hallintoylihoitaja, toteaa Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.
 
– On käsittämätöntä, että sairaanhoitopiirin johtajan oman lausunnonkin mukaan hallintoylihoitajan johtamisvastuisiin ja tehtäviin ei ole tullut mitään muutoksia uudistuksen seurauksena, mutta samanaikaisesti hallintoylihoitajan resurssit ja toimivalta vastata hallintosäännön mukaisista tehtävistään kuitenkin on viety. Tämä lähentelee painostusta, Vesivalo sanoo.
 
Tehyn näkemyksen mukaan organisaatiouudistusten tavoitteena on useimmiten selkeyttää rakenteita ja johtamisjärjestelmää ja tuoda läpinäkyvyyttä toimintaan. Tämä ei ole Varsinais-Suomessa onnistunut vaan on saatu aikaan monimutkainen runsaasti selittelyä vaativa järjestely, jossa koko koulutetun hoitohenkilöstön asema ja VSSHP:n maine työnantajana on jäsenistöltä tulleista viesteistä päätellen vaarassa heikentyä.
 
– Tämän kaltainen kehitys luo myös uhkan hoitotyön johtamistehtävien katoamisesta kokonaan. Toivon todella, että se ei ole tarkoitus, kun sote-uudistus jatkossa muovaa rakenteita uusiksi, sanoo Vesivalo.
 
Tehy vaatii jo tehtyjen päätösten purkamista ja etenemistä siten, että johtamisjärjestelmä ottaa huomioon suurimman henkilöstöryhmän ja täyttää aidosti terveydenhuoltolain vaatimuksen moniammatillisesta johtamisesta. 
 
Lisätietoja:
Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346