Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo: Valtion ohjauksen rooli vahvistumassa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä

Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo on erittäin tyytyväinen SOTE-ratkaisun syntymisestä ja siitä, että ratkaisu saatiin aikaan hyvässä hengessä yli puoluerajojen.

- Tehy on useaan kertaan painottanut, että SOTE-ratkaisun täytyy syntyä tällä hallituskaudella. Uudistusta on valmisteltu jo pitkään ja työpaikoilla on ollut jatkuva, henkilöstöä kuormittava epävarmuus uudistuksen suunnasta.

Tehy pitää hyvänä myös valtion ohjausroolin vahvistumista kun sotealueiden järjestämispäätökset tulevat sosiaali- ja terveysministeriön vahvistettaviksi. Vesivalo uskoo, että näin kyetään paremmin turvaamaan tasalaatuiset ja tasavertaiset palvelut ja hyötymään parhaista käytännöistä valtakunnallisesti.

Vesivalo pitää myös onnistuneena ratkaisuna sitä, että uudistuksen perustana on viisi vahvaa sote-aluetta, joihin kuuluvat kunnat ja kuntayhtymät päättävät yhteisesti palveluiden tuottamisesta.

- Jotta voidaan vastata väestön terveydentilan eroihin ja palvelutarpeiden alueellisiin eroihin, on tärkeää kyetä tekemään myös tarvittavia alueellisia painotuksia. Myös palveluiden entistä parempi integraatio on tärkeää. Toivon, että hoitoon pääsy helpottuu ja hoitoketjuista tulee sujuvia. Lähtökohtana on tällöin potilas eikä organisaatiorakenne.

Vesivalon mielestä on hyvä, että lähipalveluiden asema on myös kirjattu lakiluonnokseen.


Lisätietoja: Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346