Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo: Työnantajien käsissä hoitajapulan torjuminen

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo pitää huolestuttavina uutisia sairaaloiden kesätyöntekijäpulasta Ruotsissa ja Norjaa uhkaavasta hoitajapulasta. Suomessakin on ennusteita, joiden mukaan sosiaali- ja terveysalaa uhkaa usean kymmenen tuhannen henkilön vajaus.

Vesivalon mukaan pula koulutetusta hoitohenkilöstöstä ei olisi näin suuri, mikäli työnantajat olisivat kiinnittäneet ajoissa huomioita työpaikkojen vetovoimaisuuteen.

- Vetovoimaisen työpaikan tunnusmerkkejä ovat hyvä palkkaus ja työaikajärjestelyt sekä hyvä johtaminen. Työnantajat pystyvät omilla toimillaan vaikuttamaan paljon näihin asioihin ja siis siihen, että esimerkiksi kesäaikana ei työvoimavajetta synny.

Tehyn kesäkuussa julkistetun selvityksen mukaan Suomessakin käydään kovaa kilpailua sijaistyövoimasta.

- Sijaiset hakevat useampia paikkoja ja valitsevat kiinnostavimman. Myös saman sairaalan sisällä saattaa olla isoja eroja vetovoimaisuudessa. Joillekin osastoille halutaan töihin, koska koulutettu hoitohenkilökunta tietää että työilmapiiri ja johtaminen ovat kunnossa. Vastaavasti on osastoja, joille ei päinvastaisista syistä haluta mennä töihin.

Vesivalon mielestä hoitajapulaan tarjotaan yksioikoisesti lääkkeeksi koulutuksen aloituspaikkojen lisäämistä tai työvoiman rekrytointia ulkomailta. Suomessa arviolta 30 000 koulutettua sairaanhoitajaa ja lähihoitajaa on siirtynyt töihin muille aloille.

- Työnantajan ja myös työ- ja elinkeinoministeriön olisi syytä tarttua tähän alalta poistuneiden koulutettujen ammattilaisten reserviin ja selvittää miten heidät saataisiin houkuteltua takaisin alalle.

Lisätietoja:
Rauno Vesivalo
gsm 040 587 4346

Tiedote Tehyn selvityksestä sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnasta ja henkilöstöjärjestelyistä:
http://www.tehy.fi/medialle/tiedotteet/?x23724691=25023028