Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo: Suomea vaivaa päättämättömyyden tila

Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo on huolissaan Suomea vaivaavasta ”päättämättömyyden tilasta”.
 
- Näyttäisi siltä, että mitään ei uskalleta tehdä. Merkittävät uudistukset kuten kunta-  ja sote-uudistus ovat viivästyneet ja puolueet ehkä liikaakin tuijottavat kannatuslukujaan. Kun suuret uudistukset junnaavat, selkeänä vaarana on, että heikko taloustilanne ajaa kuntia nyt lyhytnäköisiin kertaluontoisiin säästöihin ja leikkauksiin.
Ihmiset sairastavat taloustilanteesta riippumatta. Perusterveydenhuollosta nipistäminen johtaa siihen, että potilaat siirtyvät kalliimman erikoissairaanhoidon piiriin hoidettaviksi. Erikoissairaanhoidon lomautukset tarkoittavat pidempiä jonoja, uhkasakkoja ja kalliimpaa jononpurkua.
- Sen sijaan että ajaudutaan paikkaamaan taloutta lyhytnäköisillä ja myös lisäkustannuksia tuovilla säästötalkoilla pitäisi erityisesti SOTE-uudistus saada reippaasti käyntiin ja tehdä tarpeeksi rohkea ja laajamittainen uudistustyö loppuun asti.
Rakenneuudistusten viivästyminen aiheuttaa myös työpaikoilla valtavasti epävarmuutta, koska ei ole tietoa uudistusten lopullisesta aikataulusta tai siitä, mihin suuntaan ne vievät sosiaali- ja terveyspalveluita ja työelämää.  
 
- Täytyy myös muistaa, että työantajan vaatimukset lomarahanvaihdosta ja talkoovapaista merkitsevät vain palkanalennuksia sosiaali- ja terveysalan ennestäänkin vaatimattomaan palkkatasoon.
 
Hoitohenkilökunnan parissa on valmiutta sosiaali- ja terveysalan kehittämistyöhön. Tehy toteutti kolme vuotta sitten työpaikan tuloksellisuutta koskevan kyselyn ja 96 % vastanneista oli valmis kehittämään työpaikan tuloksellisuutta, jos siihen vain annetaan mahdollisuus.
 
- Tuloksellisuutta edistettäisiin myös ottamalla laajasti käyttöön tuloksellisuutta parantavia toimintatapoja ja hyviä käytäntöjä, joista on kyllä runsaasti kokemuksia ja onnistuneita hankkeita. Näitä keinoja on ehdottomasti hyödynnettävä, kun haetaan tuloksellisempaa toimintaa ja kestäviä kustannussäästöjä.
 
Vesivalo toivoo, että viimeistään elokuun lopun budjettiriiheen tuodaan hallituksen taholta konkreettiset ehdotukset rakenneuudistuksista.
 
Vesivalo osallistuu tänään ja huomenna Lappeenrannassa pidettävään Lappeenranta-seminaariin, jossa keskustellaan mm. kunta- ja SOTE-uudistuksesta.
 
Lisätietoja: Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346