Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo: Hallituksen esitykset heikentävät hoidon laatua ja potilasturvallisuutta

Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo pitää erittäin huolestuttavana hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa julkistamaa esitystä julkisen sektorin kelpoisuusehtojen väljentämisestä palvelutuotannossa. Rakennepoliittinen ohjelma julkistettiin elokuun lopussa.

Vesivalon mielestä päättäjät näkevät kelpoisuusehtojen väljentämisen ja sosiaali- ja terveysalan pikakoulutukset keinona, jolla saadaan aikaan säästöjä julkiselle sektorille.
 
- Kelpoisuusehtojen väljentäminen ja alan pikakoulutukset kuten hoiva-avustajakoulutus eivät riitä tuottamaan tarpeeksi ammattitaitoa esimerkiksi vanhustenhuoltoon. Kolmivuotisen koulutuksen saaneet lähihoitajat tekevät vankkaa ammattitaitoa vaativaa työtä usein monisairaiden vanhusten parissa.  
 
Hoiva-avustajan vuoden mittainen koulutus ei tuota tarvittavaa osaamista hoidon laadun ja potilasturvallisuuden kannalta. Lisäksi avustaviin tehtäviin on olemassa jo nyt muita soveltuvia kouluttautumisvaihtoehtoja, joten erillinen hoiva-avustajan koulutus on sellaisenaan tarpeeton. 
 
- Säästöjä ei ainakaan saada aikaan alentamalla sosiaali- ja terveysalan koulutustasoa. 
Päinvastoin hallituksen esittämillä keinoilla saadaan aikaan lisääntyneitä menoja, jos potilaiden hoidon tasosta tingitään ja myös erilaiset hoitovirheet lisääntyvät. Maassamme pitäisi käydä perusteellinen arvokeskustelu hallituksen esityksistä ja julkisten palveluiden tilanteesta.
 
Säästöjä saadaan Vesivalon mielestä aikaan panostamalla perusteelliseen kunta- ja palvelurakenneuudistukseen.
 
- Rakenteita on uudistettava, se on selvä asia. Jo tämän hallituskauden aikana pitää uskaltaa tehdä tarpeeksi rohkeat rakenneratkaisut.  Säästöjä saadaan aikaan rakenneuudistuksen lisäksi ottamalla tarkasteluun mm. työprosessit, hoitoketjut ja hyvien käytäntöjen levittäminen. 
 
Vesivalo ei myöskään lisäisi sosiaali- ja terveysalan koulutuspaikkoja alan työvoimapulan torjumiseksi.  Sosiaali- ja terveysalalta on poistunut noin 20 000 lähihoitajaa muihin tehtäviin.
 
- On harhaluulo, että työvoimapulaa torjuttaisiin aina vain kouluttamalla alalle lisää väkeä, jos samaan aikaan alalta vaihdetaan sankoin joukoin töihin muille aloille. Työpaikkojen vetovoimaisuutta ja työoloja on parannettava, jotta alalla jaksettaisiin eläkeikään saakka. Jo kolmekymppiset hoitajat nääntyvät työtaakkansa alle, vaikka meillä olisi keinoja, joiden avulla työssä jaksamista voidaan edistää. Työvoimapulaa torjutaan työhyvinvointia lisäämällä, Vesivalo sanoo.
 
Rauno Vesivalo avasi tänään Tehyn Lähihoitajapäivät, jotka pidetään Jyväskylän Rantasipi Laajavuori –hotellissa.
 
Lisätietoja: Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346