Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola: Yt-menettelyn laiminlyönti voi aiheuttaa hoitajapulaa

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola toivoo, että juuri valitut kuntapäättäjät ymmärtäisivät, että palveluiden uudistaminen ei onnistu mikäli henkilöstön ääntä ei kuunnella muutoksessa.

- Päättäjien uudistushalu kohdistuu herkästi vain palveluiden rakennemuutoksiin. Organisaatiorakenteet eivät kuitenkaan muuta mitään elleivät organisaatiossa mukana olevat ihmiset muuta toimintapojaan.  Ihmiset saadaan mukaan muutoksiin, mikäli heille annetaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa, Laitinen-Pesola sanoo.
 
Kunta- ja palvelurakenneuudistus on saatettava alkavalla kuntavaalikaudella onnistuneesti päätökseen.  Erityisesti uudistus koskee sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä.
 
- Valitettavasti tiedossamme on useita paikkakuntia, joissa ei toteuteta muutoksia kovinkaan tyylikkäästi.  Yhteistoimintalain henkeä on rikottu ja henkilöstöllä ei ole ollut mahdollisuuksia osallistua heitä koskevien päätösten valmisteluun.
 
Yt-lain rikkomiseen viittaavia tapauksia on tullut esiin Haminassa, Hyvinkäällä, Kouvolassa, Mikkelissä, Oulussa, Pellossa, Pälkäneellä ja Savonlinnassa. Paikalliset työnantajat ovat rikkoneet kunnallista yhteistoimintalakia jättämällä Tehyn ulos yhteistoimintamenettelystä.
 
- Toivon, että ensi vuoden alussa aloittavan Uuden Oulun kuntapäättäjät ottaisivat vakavasti yt-lain vaatimukset. Yt-lain rikkominen vaikuttaa kaupungin työnantajamaineeseen, mikä voi jatkossa näkyä vaikeutena saada riittävästi koulutettua hoitohenkilöstöä. Hoitajat menevät töihin niihin työpaikkoihin, jotka ovat vetovoimaisia, Laitinen-Pesola painottaa.
 
Vetovoimaisessa työpaikassa toteutuvat mm. oikeudenmukainen palkkaus, toimivat työaikajärjestelyt, hyvä johtaminen, oikea työnjako ja mahdollisuus onnistua työtehtävissä. Myös asianmukaiset työskentelytilat ja toimiva työterveyshuolto lisäävät vetovoimaisuutta.
 
Tehyn kesällä toteutetun järjestötutkimuksen mukaan työelämän huonot kokemukset aiheuttavat hoitajapulaa. Tutkimukseen vastanneista 96 % on ylpeä omasta ammatistaan, toisaalta 41 % ei usko jaksavansa työuran loppuun saakka alalla. Houkutusta siirtyä toisen alan tehtäviin koki 35 % vastanneista.
 
- Kisa koulutetusta hoitohenkilöstöstä tulee pahenemaan. Ne kunnat ja kuntayhtymät, jotka panostavat vetovoimaisuuteen ja maineeseen hyvänä työnantajana, saavat parhaat osaajat.
 
Lisätietoja: Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola,  (09) 5422 7012