Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola: Sosiaali- ja terveydenhuollon tuloksellisuus ei ole aina kiinni rahasta, vaan fiksummin tekemisestä

Jaana Laitinen-Pesola osallistui tänään Nordean talousseminaariin Jyväskylässä. Hän näkee, että sosiaali- ja terveydenhuollossa ei ihmisiä saada pysymään kauemmin töissä pakottamalla. Hoitohenkilöstö eläköityy keskimäärin hiukan alle 58-vuotiaana.

- Hoitoalan työ on luonteeltaan antoisaa, mutta vaativaa työtä. Jos työyhteisön toimintaa ei ohjaa luottamus ja henkilöstö kokee, että työolot eivät vastaa ammatillista koulutusta eikä työn sisältöön tai työaikoihin voi vaikuttaa, ei ole ihme että alalla ei jakseta yli kuusikymppiseksi asti.

Eläkekeskustelun rinnalla kulkee huoli sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuudesta, erityisesti työvoiman riittävyydestä, alan imagosta, osaamisen varmistamisesta ja monikulttuurisuudesta. Palkkauksen ja työolojen lisäksi Tehyn jäsenet pitävät tärkeänä myös sitä, että työntekijät voivat vaikuttaa työyhteisönsä toiminnan kehittämiseen.

- Työntekijöiden näkemyksiä ei kuunnella riittävästi. Heillä on paljon tietoa miten esimerkiksi hoitoketjut ja työprosessit saadaan sujumaan paremmin. Tällöin saadaan aikaan jopa säästöjä ja ennen kaikkea tyytyväisempiä potilaita.

Hoitoalalla pitäisi päästä eroon liian jäykistä ja hierarkkisista toimintatavoista, jotka eivät edistä välttämättä myöskään potilaiden hoitoa parhaalla mahdollisella tavalla. Tilanne monella työpaikalla on se, että koulutetun hoitohenkilöstön osaamista ei hyödynnetä riittävästi.

- Onneksi meillä on myös esimerkkejä järkevästä työnjaosta ja moniammatillisista työyhteisöistä sekä tiimeistä, joissa esimerkiksi lääkäri-hoitaja-parit tekevät hyvää yhteistyötä.

Laitinen-Pesola näkee, että moniammatillisuus ja hyvä johtaminen pitäisi ottaa myös huomioon, kun ekonomistit ja muut talousasiantuntijat pohtivat sitä miten sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnasta saataisiin kustannustehokasta ja myös siksi, että työurat oikeasti pitenisivät.

- Sosiaali- ja terveydenhuollon helmasynti ovat erilaiset ulkoapäin johdetut hankkeet, joiden tulokset eivät jää pysyviksi parannuksiksi. Siksi näistä hankkeista ei synny sen enempää säästöjä kuin muutakaan tulosta. Välttämättähän toimivampi terveydenhuollon yksikkö ei aina tarkoita lisärahoitusta, ainoastaan toiminnan järjestämistä fiksummin.

Lisätietoja: Jaana Laitinen-Pesola, puh (09) 5422 7012