Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola: Koulutetun hoitohenkilöstön virka- ja työehtosopimus päivitettävä tälle vuosituhannelle

Helsingin Messukeskuksessa on tänään alkanut Tehyn liittokokous, jossa 290 liittokokousedustajaa valitsee seuraavaksi nelivuotiskaudeksi Tehylle uuden puheenjohtajiston ja hallituksen. Lisäksi kokouksessa päätetään toimintalinjoista.
 
Väistyvä puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola piti tänään liittokokouksen avajaisissa jäähyväispuheen, jossa hän toivoi, että kunta-alan sopimus- ja neuvottelujärjestelmä päivitetään tälle vuosituhannelle.
 
- Esimerkiksi toimivat työaikajärjestelmät ja työnjakomuutosten näkyminen palkkauksessa ovat täysin sidoksissa sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön toimintaan ja palveluiden uudenlaiseen järjestämiseen. Nyt monia ratkaisuja kahlitsee sopimusrakenne, jossa täysin erilaisten alojen ja ammattiryhmien edustajat ottavat kantaa ja käyttävät päätösvaltaa myös sosiaali- ja terveyspalveluita koskevista työehdoista.
 
Puheessaan Laitinen-Pesola korosti tehyläisen työn merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle ja sosiaali- ja terveyspalveluille. Myös samapalkkaisuustavoitetta hän piti hyvin tärkeänä.
 
- Erilaisilla ohjelmilla ja asennemuutokseen tähtäävillä kampanjoilla on yritetty vaikuttaa siihen, että työmarkkinat eivät jakautuisi niin selvästi miesten ja naisten aloihin. Käytännössä samapalkkaisuustavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin rahaa ja suurempien palkankorotusten ohjaamista naisvaltaisille aloille. Samapalkkaisuutta on edistettävä tavalla tai toisella myös tulevissa työmarkkinaratkaisuissa.
 
Lisätietoja:
 
Jaana Laitinen-Pesola, gsm 040 595 1772
viestintäjohtaja Katri Lindqvist, gsm 040 588 3431
tiedottaja Jaana Reijonaho, gsm 040 356 8409