Tehyn Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ammattiosasto pelkää erikoissairaanhoidon palveluiden huonontuvan

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä on valmisteltu laajamittaisia muutoksia, jotka uhkaavat heikentää alueen väestön terveyden- ja sairaanhoitoa. Sairaanhoitopiirissä on valmisteltu tuottavuusohjelma, jonka seurauksena tehtävien muutosten toteuttamisessa ei ole kuultu henkilökuntaa.

Muutosten tarkoituksena on saattaa yhä useampi potilas perusterveydenhuollon piiriin. Erikoissairaanhoidon resursseja aiotaan karsia tavalla, joka vaikuttaa ratkaisevasti potilaiden hoitoon.

Suunnitelmissa oleva ihotautien ja endokrinologian yhteisosaston lakkauttaminen tulee hankaloittamaan mm. diabeteksen ja ihotautien hoitoa. Diabeteksen sairastavuus kasvaa 5 % vuosittain, joten kyse on merkittävästä potilasjoukosta.

- Yksikön henkilökunta hajautetaan yliopistosairaalan eri yksiköihin, mikä tarkoittaa erikoisalan  ammatillisen osaamisen pirstaloitumista. Perusterveydenhuollossa ei ole tällä hetkellä tarvittavia resursseja vastaamaan kyseisten erikoisryhmien akuutista hoidosta ja neuvonnasta, sanoo Tehyn Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ammattiosaston puheenjohtaja Sirpa Humaloja.

Ihotautien ja endokrinologian yhteisosaston lisäksi psykiatriseen hoitoon suunnitellaan toimintojen keskittämistä ja avopalvelujen lisäämistä. Henkilöstö siirretään toisiin psykiatrian yksiköihin. 

- Tarinan sairaalasta aiotaan vähentää 24 psykiatrista vuodeosastopaikkaa.  Tämän lisäksi Siilinjärven psykiatrisen poliklinikan toiminnan muutokset vaikuttavat potilaiden hoitoon ja palveluiden saatavuuteen Kuopion lähialueilla, Humaloja sanoo.

Henkilöstöä ei ole kuultu

Valmisteilla oleviin muutoksiin eivät henkilöstön edustajat ole päässeet vaikuttamaan, sillä suunnitelmat on tuotu tiedoksi vasta siinä vaiheessa kun ne on viety jo pitkälle.

- Kunnallinen yhteistoimintalaki velvoittaa ottamaan henkilöstön edustajat mukaan toimintojen suunnitteluun ja valmisteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Me emme ole päässeet mukaan vaikuttamaan muutokseen. Tämä on ikävää, sillä olisimme olleet valmiita tekemään yhteistyötä, jos siihen olisi annettu ajoissa mahdollisuus, sanoo Tehyn Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin pääluottamusmies Hilkka Kontiainen.

Ammattiosastossa ollaan huolissaan myös osaavan työvoiman riittävyydestä.  Eläköityminen ja hoitohenkilökunnan siirtyminen töihin muille aloille aiheuttaa jo nyt henkilöstöresursseihin vajetta. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä henkilöstön keski-ikä on 45 vuotta.

- On outoa, että määräaikaisten työntekijöiden työsuhteita ei aiota jatkaa, sillä heidät kannattaisi nyt sitouttaa sairaanhoitopiirin palvelukseen pysyvillä työsuhteilla. Hoitajapula on jo nyt kova ja tulee pahenemaan tulevaisuudessa. Tarvitsemme jokaista koulutettua, osaavaa terveydenhuollon ammattilaista, jotta korkealaatuinen hoito pystytään turvaamaan, Hilkka Kontiainen.

Lisätietoja:

Sirpa Humaloja, gsm 0400 247 550
Hilkka Kontiainen, gsm 044 711 3778