Tehyn julkaisussa eettistä pohdintaa mm. raskauden keskeytyksestä

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn julkaisussa ”Lähietiikan lähteillä – Terveydenhuollon eettisten kysymysten pohdintaa” pohditaan ajankohtaisia terveydenhuollon eettisiä kysymyksiä. Ammattilaisten eettistä toimintaa ohjaavat lainsäädäntö, terveydenhuollon etiikka ja ammattietiikka, mutta myös jokaisen omat käsitykset siitä, miten toimitaan oikealla tavalla.

Julkaisussa käydään läpi arjen hoitotyössä kohdattavia teemoja kuten kiireen vaikutusta hoitotyöhön, väkivallan kohtaamista, vanhusten hoitamista ja eutanasiaa. Julkaisussa pohditaan myös tällä hetkellä hyvin ajankohtaista aihetta – hoitotyöntekijän roolia raskauden keskeytyksessä. 
 
Teoksen on laatinut Tehyn eettinen toimikunta, jonka tarkoituksena on nostaa yleiseen keskusteluun tehyläisille tärkeitä kysymyksiä. Teoksen on toimittanut Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen yliopistonlehtori (TtT) Mari Kangasniemi.
 
Lähietiikan lähteillä –julkaisua voivat tiedotusvälineiden edustajat tilata tiedottaja Jaana Reijonaholta. Julkaisu on maksuton ja se löytyy PDF-versiona Tehyn internet-sivuilta osoitteesta:

www.tehy.fi/selvitykset

Lisätietoja ja julkaisun tilaukset:

Jaana Reijonaho
tiedottaja
Tehyn viestintä
gsm 040 356 8409
jaana.reijonaho(a)tehy.fi