Tehyn II varapuheenjohtaja Anna-Leena Brax: Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto tarvitsee lisäresursseja

Tehyn II varapuheenjohtaja Anna-Leena Brax pitää hyvänä asiana tämän vuoden alusta voimaan astunutta asetusta neuvolatoiminnasta. Asetuksella säännellään erityisesti terveystarkastusten ja terveysneuvonnan sisältöä ja määrää em. palveluissa. Asetuksella muutettiin aikaisemmat suositukset kuntia velvoittaviksi säännöksiksi.

- Asetuksella pyritään vähentämään kuntien välisiä eroja erityisesti lasten ja nuorten palveluissa, joiden tarkoituksena on ennaltaehkäistä sairauksia. Maassamme ei ole tasa-arvoisia terveyspalveluita, Brax sanoo.
 
Asetuksessa on keskitytty terveydenhoitajan työn perusasioihin kuten asiakkaiden ja perheiden varhaisen tuen tunnistamiseen ja avun ja neuvonnan ohjaamiseen riittävän ajoissa ja varhaisessa vaiheessa.
 
Brax muistuttaa, että elävä todellisuus kunnissa ei toteudu ilman lisäresursseja.
 
- Asetuksen mukaista työtä on mahdotonta toteuttaa, sillä resursseja ei ole asetuksen myötä kunnille annettu. Kunnille on kyllä luvattu lisää rahaa perusterveydenhuoltoon. Harmi vain kun se raha tulee yhteisessä potissa yleisenä valtionosuutena. Tätä kakkua ovat jakamassa mm. kulttuuri- ja sivistystoimi joten raha jaetaan niin kuin kunnissa parhaaksi katsotaan.
 
Brax toivookin että rahanjaossa palattaisiin takaisin korvamerkityn rahan aikakauteen.
 
Anna-Leena Brax avasi tänään terveydenhoitajien koulutuspäivät Oulussa.
 

Lisätietoja:  Anna-Leena Brax, gsm 0400 920 729