Tehyn I varapuheenjohtaja Marjut Mclean: Yliopistotasoinen terveystieteen koulutus Helsinkiin

Sosiaali- ja terveysalalta on eläköitymässä lähivuosina paljon hoitotyön johtotehtävissä olevia ammattilaisia. Vuoteen 2030 mennessä lähes 5000 osastonhoitajasta jää eläkkeelle noin 3700. Vastaavasti noin 400 ylihoitajasta noin 300 eläköityy. Terveystieteiden maistereita työskentelee myös alan opetustehtävissä.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyssä on jo pitkään oltu huolissaan tulevasta työvoimapulasta ja rekrytointivaikeuksista hoitotyön johtotehtäviin. Pulaa osaajista tulee olemaan erityisesti pääkaupunkiseudulla.

- Pelkästään HUS:in 300:sta terveystieteiden maisterista 200 siirtyy eläkkeelle. Nyt olisi kiireesti aloitettava terveystieteiden yliopistokoulutus Helsingissä työvoimavajeen paikkaamiseksi, sanoo Tehyn I varapuheenjohtaja Marjut Mclean.

Hoitotyön johtajat varmistavat laadukkaan ja tuloksellisen hoitotyön ja asiakaslähtöiset palvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa.

- Mm. henkilöstön saatavuus, pysyvyys, työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen ovat tärkeitä osa-alueita niin arkipäivän työssä kuin tulevassa sote-uudistuksessakin. Lisäksi hoitotyön johtajat vastaavat hoitotyön tutkimuksesta, opetuksesta ja muusta kehittämistyöstä.

Marjut Mclean osallistui tänään eduskunnassa pidettävään tilaisuuteen, jossa käsiteltiin soten tulevaisuutta.

Lisätietoja:
Marjut Mclean, gsm 0400 895 924