Tehyn hallitusohjelmatavoitteet: Samapalkkaisuuden ja hyvän hoidon edellytykset turvattava

Tehyn mielestä tulevalla hallituskaudella on pidettävä kiinni perustuslain kirjauksesta, jonka mukaan ”julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä”. Tehy korostaa myös koulutetun hoitohenkilöstön merkitystä sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuudelle.

Tehyn hallitusohjelmatavoitteissa ”Hyvän hoidon edellytykset turvattava” esitellään tekijöitä, jotka vaikuttavat palveluiden turvaamiseen.

Tehyn mielestä samapalkkaisuuden eteneminen on erittäin tärkeää naisvaltaisen koulutetun hoitohenkilöstön palkkatason ja sosiaali- ja terveysalan vetovoimaisuuden kannalta. Tehy vaatii, että tulevalla hallituskaudella on valmisteltava kolmikantaisesti jatko samapalkkaisuutta edistävälle nykyisen kaltaiselle ohjelmalle, jonka mukaan miesten ja naisten palkkaeroja on kavennettava vuoteen 2015 mennessä viidellä prosenttiyksiköllä.

Tehyn hallitusohjelmatavoitteissa puututaan myös ajankohtaiseen keskusteluun terveys- ja sosiaalipalveluiden tuottavuudesta. Keskustelu tuottavuudesta on liian kapea-alaista ja mekaanista. Tuottavuuden sijasta pitäisi keskittyä palveluiden tuloksellisuuteen eli lopputulokseen – kuinka paljon ja kuinka vaikuttavia ja laadukkaita terveyspalveluita pystytään tuottamaan. 

Tehy vaatii, että terveystieteen maisterin koulutusohjelma aloitetaan Helsingin yliopistossa. Hoitotyön johtajia eläköityy merkittävä osa lähivuosina ja myös alan opettajista uhkaa tulla pula erityisesti Uudenmaan alueella. Maisteriohjelmalla vaikutettaisiin erityisesti Etelä-Suomen alueeseen, jotta hoitotyön johtamiseen ja alan opetusresursseihin ei muodostuisi vajetta.

Tehyn hallitusohjelmatavoitteet ”Hyvän hoidon edellytykset turvattava” suomeksi ja ruotsiksi internetissä:

http://www.tehy.fi/viestinta/esitykset_ja_aineistot/

Lisätietoja:

Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola, puh (09) 5422 7012