Tehyn hallitus: Raamineuvotteluissa edettävä, uusi neuvottelujärjestelmä ei synny pikavauhdilla

KT Kuntatyönantajat on esittänyt Tehylle ratkaisumallia kuntasektorin neuvottelujärjestelmään liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Tehyn hallitus käsitteli esitystä tänään.

Sopimusjärjestelmän ongelmat näyttävät kohdistuvan Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesolan mukaan nyt vain Tehyn asemaan. Järjestelmässä ja sitä säätelevässä pääsopimuksessa on monia muitakin ratkaistavia asioita kuten eri järjestöjen edustavuus jatkossa ja pääsopimuksen sisällön uudistaminen.
 
-Kuntatyönantajalla on ollut neljä vuotta aikaa uudistustyöhön, mutta työantajan erittäin tiukat reunaehdot ovat vaikeuttaneet aitoja neuvotteluja asiassa. Nyt kokonaisuudistusta yritetään pusertaa muutamassa päivässä, kritisoi Laitinen-Pesola.
 
Tehyn saama esitys sisältää aiesopimuksen Tehyn ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin muodostaman yhteisen neuvottelujärjestön elvyttämisestä sekä Tehyn palaamisen kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen piiriin. Esitys sisältää myös em. ehtojen täyttyessä Tehylle paikan neuvottelupöydässä sekä Tehylle ja SuPerille omat luottamusmiehet.
 
Kuntatyönantajan esityksessä on Tehyn hallituksen mukaan useita puutteita. Keskeisin liittyy siihen, että esitys ei millään tavoin edistä Tehyn keskeistä tavoitetta koulutetun hoitohenkilöstön omasta työ- ja virkaehtosopimuksesta. Esitys merkitsisi päinvastoin toteutuessaan kunta-alan vanhan ja jäykän neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän betonoimista pitkäksi aikaa.
 
-Pelkkä paluu entiseen ei ole Tehylle vaihtoehto. Vanha järjestelmä on osoittautunut koulutetun hoitohenkilöstön edunvalvonnan kannalta epäedulliseksi ja toimimattomaksi eikä kykene ratkaisemaan alakohtaisia ongelmiamme, Laitinen-Pesola sanoo.
 
Kunta-alan sopimus- ja neuvottelujärjestelmä on uudistettava kokonaisuudessaan. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kasvava alue, joka tulee kärsimään hoitohenkilöstön työvoimapulasta. Työpaikkojen vetovoimaa ja palveluiden turvaamista on edistettävä myös sopimusjärjestelmän kautta.

-Esimerkiksi toimivat työaikajärjestelmät ja työnjakomuutosten näkyminen palkkauksessa ovat täysin sidoksissa sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön toimintaan ja järkevään palveluiden järjestämiseen. Aikansa elänyt sopimusrakennelma ei saa olla este, perustelee Laitinen-Pesola.
 
Tehy on jo aiemmin linjannut raamin sopivan neuvottelujen pohjaksi epävarmoissa talousnäkymissä. Neuvottelujärjestelmään liittyvä vääntö uhkaa nyt viivästyttää raamisopimuksen neuvotteluja kunta-alalla.
 
-Varsinaisia työehtoja koskevat raamin reunaehdot sopivat myös Tehylle ja Tehy haluaa sopia sen soveltamisesta omien jäsentensä osalta. On myös todennäköistä, että raamin luonteesta johtuen isoista tekstikysymyksistä ei juuri tällä kierroksella edes keskustella. Uskon, että näistä lähtökohdista tässä vaikeassa taloustilanteessa löytyy järkiratkaisu myös sopimusteknisiin ongelmiin, sanoo Laitinen-Pesola.
 
Lisätietoja:
Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola, (09) 5422 7012