Tehy: Vetovoimaiset kunnat torjuvat hoitajapulaa

Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola kiertää syksyn aikana Suomea teemalla "Tehy liikkeellä hyvän hoidon ja parhaan osaamisen puolesta". Kierroksen aikana tavataan paikallisia päättäjiä ja tehyläisiä. Tänään Laitinen-Pesola vieraili Hämeenlinnassa ja Tampereella.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on huolissaan osaavan henkilöstön riittävyydestä kunnissa. Seuraavalla kunnallisvaalikaudella päättäjät ovat suurien haasteiden edessä työvoiman riittävyyden suhteen, sillä kunta-alalla eläkepoistuma on suurimmillaan vuosina 2013 – 2017.Lisäksi 30 000 koulutettua sairaanhoitajaa ja lähihoitajaa työskentelee muilla aloilla.

- Rekrytointivaikeudet ovat totisinta totta monessa kunnassa. Erityisesti kolmivuorotyöhön on vaikea saada riittävästi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.  Ne kunnat, jotka ottavat vakavasti hoitajapulan jo nyt, pystyvät tulevaisuudessakin tarjoamaan laadukkaita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, sanoo Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola.

Yhä tärkeämmäksi tekijäksi rekrytoinnin kannalta tulee olemaan yksittäisen kunnan tai kuntayhtymän maine ja vetovoimaisuus työnantajana. Vetovoimaisessa työpaikassa toteutuvat mm. oikeudenmukainen palkkaus, toimivat työaikajärjestelyt, hyvä johtaminen, oikea työnjako ja mahdollisuus onnistua työtehtävissä. Lisäksi asianmukaiset työskentelytilat ja toimiva työterveyshuolto lisäävät vetovoimaisuutta.

Työpaikkojen vetovoimaisuus on tärkeä tekijä myös kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa. Tehy kannattaa vahvoja peruskuntia, mikä takaa laadukkaat peruspalvelut. Palveluiden lähtökohtana ovat väestön tarpeet, yhdenvertainen oikeus hyvään hoitoon sekä terveyserojen kaventaminen. 

- Kun nämä edellytykset otetaan huomioon päästään arvioimaan pystyykö kunta toteuttamaan palvelut laadukkaasti yksinään. Joissakin tapauksissa palveluita on mielekkäintä toteuttaa kuntayhtymässä ja kyseeseen voi tulla myös kuntaliitoskin. Painotan myös sitä, että hoitohenkilöstön asiantuntijuutta ja näkökulmaa käytetään hyväksi palveluita uudistettaessa. 

Tehyn kuntavaaliteemat internetissä:

http://www.tehy.fi/kuntavaalit2012/