Tehy varhaiskasvatuslakiesityksestä: Ryhmäkokokatto selkeä parannus päivähoitoon

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy pitää varhaiskasvatustyöryhmän esitystä uudeksi varhaiskasvatuslaiksi hyvänä kompromissina, joka toteutuessaan parantaa vuodelta 1973 olevaa päivähoitolakia.

Myös Tehyn yhteistyöjäsenjärjestönä toimivan Suomen Lastenhoitoalan Liitto SLaL:in mielestä lakiesitys tuo parannuksia päivähoitoon. Esitys luovutetaan tänään opetusministeri Krista Kiurulle.

- Varhaiskasvatustyöryhmän esitykseen vaikuttivat erittäin voimakkaasti hallituksen asettamat reunaehdot ja kannanotot kuten subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen, päivähoitomaksujen tarkistaminen, kelpoisuusvaatimusten väljentäminen ja kuntien tehtävien vähentäminen, sanoo Tehyä työryhmässä edustanut Tehyn sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen.

Varhaiskasvatuslakiesityksessä esitetään yli 3-vuotiaiden ryhmiin ryhmäkokokattoa, joka on 21 lasta ja alle 3-vuotiaiden ryhmissä 12 lasta. Tällöin ryhmässä voi olla 3 hoito- ja kasvatustehtävässä olevaa aikuista. Esityksessä todetaan, että aikuisia voi pakottavista syistä olla vähemmän korkeintaan kahden päivän ajan. Pakottavan syyn on oltava yllättävä syy kuten sairastuminen, jolloin poikkeamista ryhmäkoosta ei voida suunnitella etukäteen.

- Tämä on parannus nykytilaan, vaikkakin Tehyn ja SLaL:in mielestä yli 3-vuotiaiden ryhmässä olisi saanut olla korkeintaan 18 lasta ja alle 3-vuotiaiden ryhmässä 9 lasta. Kuitenkin jos varhaiskasvatuslaki tällaisena toteutuu, saadaan helpotusta päiväkotien henkilökunnan arkeen. Nyt useita päiviä kestävät ylisuuret ryhmät ovat pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Lisäksi sijaisia ei palkata, joten päivähoidon työntekijät ovat erittäin kuormittuneita tällä hetkellä.

Tehy on varhaiskasvatuslain käsittelyssä korostanut moniammatillista yhteistyötä ja eri ammattiryhmien välistä kunnioittamista. Työryhmässä esiintynyt kiistely henkilöstörakenteesta ja kelpoisuuksista vaikeutti päivähoitolakiesityksen käsittelyä.

- Lastenhoitajan sosiaali- ja terveysalan osaaminen täydentää korkeakoulutettujen pedagogista osaamista erityisesti alle 3-vuotiaiden kohdalla, sillä pienet lapset tarvitsevat paljon syliä ja aikuisen huomiota. Lisäksi päivähoidossa on lapsia, joilla on erityistarpeita kuten vaikkapa sairauden hoito, mikä vaatii lääkehoidon osaamista.

Tehy pitää hyvänä, että lakiesitykseen saatiin täsmennys lastenhoitajan koulutustaustasta. Lastenhoitajan on oltava koulutukseltaan lähihoitaja, joka on suuntautunut lasten ja nuorten hoitamiseen.

- Toivon, että päättäjät eivät harkitse kelpoisuusehtoisuuksien madaltamista, sillä moniammatillinen yhteistyö takaa laadukkaan päivähoidon, jossa yhdistyvät pedagogisen osaamisen lisäksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen tuoma panos varhaiskasvatukseen.

Lisätietoja: Tehyn sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen, gsm 0400 265 051 ja Suomen Lastenhoitoalan Liitto SLaL:in toiminnanjohtaja Eila Seppälä-Vessari, gsm 040 548 9963.