Tehy: Vanhusten palveluista ei enää yhtään leikkauksia

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kritisoi valtion ensi vuoden budjettia ja säästöesityksiä, joilla heikennetään vanhuspalveluita.

Kuvateksti
Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

- Vanhuspalvelulain osaamisvaatimuksista tingitään ja mitoitus on laatusuosituksen muuttamisen myötä laskemassa alle kipurajan, totesi Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo tänään Kuopiossa.

Tehy edellyttää, että ikäihmisten hoidosta ei enää tingitä tippaakaan.

- Hallitus saisi kääntää katseensa vaihteeksi vaikka yritystukien leikkaamiseen ja jättää ikäihmiset ja hoitohenkilöstön rauhaan, Vesivalo sanoi.

Tehy vastustaa vanhuspalvelulain ja sosiaalihuoltolain muutoksia, joiden vaikutuksena vanhuspalveluissa tarvittava erityisosaaminen heikentyisi tuntuvasti.  

Tehy vaatii, että vanhuspalvelulain mukaisesti palvelujen järjestäjällä on ikääntyvien hoidossa jatkossakin erityisasiantuntemusta ainakin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, gerontologisen hoito- ja sosiaalityön, geriatrian, lääkehoidon, ravitsemuksen, monialaisen kuntoutuksen sekä suunterveydenhuollon alalta.

Tehy kritisoi vahvasti myös ikäihmisten laatusuosituksen mitoituksen madaltamista. Mitoituksen pitää perustua aina asiakkaan palvelutarpeeseen ja henkilöstön osaamiseen.  

- Nyt suosituksen lukuja ollaan viemässä niin alas, että yhtälö on kestämätön sekä ikäihmisten hoidon että hoitohenkilöstön jaksamisen kannalta. 

Tehyn mukaan laatusuosituksen mukainen vähimmäismitoitusluku (0,50 - 0,70) ei nytkään yksin riitä takaamaan riittävää henkilöstömitoitusta. Tarvittavaan henkilöstömäärään vaikuttavat oleellisesti asiakkaiden terveydentila ja palvelutarve sekä henkilöstön osaaminen. Henkilöstöllä on oltava riittävä osaaminen esimerkiksi ikääntyvien fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioimiseen. Lisäksi henkilöstömitoituksessa huomioon otettavan työpanoksen tulee aina tarkoittaa lähihoitajien, sairaanhoitajien ja fysioterapettien jne. todellisia asiakastyöhön kohdistuneita työtunteja eikä esimerkiksi varastointiin, pyykkihuoltoon tai potilashuoneiden puhtaudesta huolehtimiseen.

Laadukkaat ikääntyvien palvelut vaativat vahvaa kansallista ohjausta ja valvontaa. Jos laatusuosituksen ohjauksellinen merkitys pienenee hallitusohjelman mukaisen normien purun myötä edellä kuvatulla tavalla, Tehy vaatii, että ohjaus ja valvonta varmistetaan muilla keinoilla. 
 
Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo aloitti tänään Kuopiossa kierroksen, jonka aikana hän vierailee Kuopion lisäksi Turussa, Oulussa, Tampereella ja Helsingissä. 

Lisätietoja: 
Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346