Tehy valmis raamisopimuksen mukaisiin neuvotteluihin

Tehyn hallitus käsitteli kokouksessaan tänään neuvottelutilannetta ja toissa viikolla syntynyttä raamisopimusta.

 -Nykyisessä hyvin epävarmassa tilanteessa katsomme, että raamisopimus toisi tarvittavaa vakautta ja ennustettavuutta työmarkkinoille. Sopimuskokonaisuus, joka sisältää myös valtiovallan toimia, turvaisi palkansaajien ostovoimaa edes jossain määrin seuraavan kahden vuoden aikana. Myös raamisopimuksen perhevapaisiin liittyvät parannukset ja vuorotteluvapaan ehtojen säilyminen ennallaan ovat myönteisiä tehyläisten kannalta, totesi Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola.

-Sen sijaan samapalkkaisuuden edistäminen jäi raamisopimuksessa enemmän toiveiden tasolle. Kolmikantaisesti sovitun samapalkkaisuusohjelman tavoitteen eteen on siis tehtävä vielä töitä alakohtaisissakin neuvotteluissa, toteaa Laitinen-Pesola.
 
Tehyn hallitus myös linjasi, että raamin mukaisen palkkaratkaisun tulee olla vahvasti yleiskorotuspainotteinen.
 
Tehyn hallitus päätti tänään neuvottelukierroksen tekstitavoitteista. Keskeiset tekstitavoitteet kuntasektorilla liittyvät työaikajärjestelmään ja –korvauksiin sekä koulutetun hoitohenkilöstön saamiin korvauksiin tehtäväkuvien laajentumisesta ja tehtäväsiirroista.
 
-Tehy on valmis neuvottelemaan raamin pohjalta kuntasektorilla työskentelevien noin 75 000 jäsenensä työehdoista. Kunta-alan koko sopimus- ja neuvottelujärjestelmää tuskin ehditään uudistamaan tässä hyvin tiukassa neuvotteluaikataulussa, mutta tämä ei saisi estää tai häiritä alakohtaisia raamisopimusneuvotteluja, toteaa Jaana Laitinen-Pesola.
 
Tehy neuvottelee raamisopimuksen soveltamisesta myös yksityisen sektorin sopimusaloilla. Yksityisen terveyspalvelualan ja yksityisen sosiaalialan työehtosopimusneuvotteluissa tekstitavoitteista tärkeimmät liittyvät työaikamääräyksiin sekä henkilöstön edustajien asemaan. Henkilöstön edustajien aseman parantaminen yksityissektorin sopimusten piirissä on keskeinen paikallisen sopimisen edellytys.
 
Tehyn ylimääräinen valtuusto on kutsuttu koolle neuvottelutilanteeseen liittyen 2.11.2011 sekä 24.11.2011.
 
Lisätietoja:
Jaana Laitinen-Pesola, p. (09) 5422 7012