Tehy vaatii hoitotyön edustusta sote-ryhmään

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti viime viikolla ns. sote-uudistukseen liittyen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän. Sen tehtävänä on valmistella tarvittava lainsäädäntö palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi.

Tehy kritisoi voimakkaasti sitä, että lakia valmistelevan työryhmän kokoonpanosta puuttuu kokonaan hoitotyön edustaja.
 
- Hoitotyön johtajat ja esimiehet ovat avainhenkilöitä meneillään olevien suurten rakenteellisten muutosten läpiviemisessä. Koulutettu hoitohenkilöstö on sosiaali- ja terveydenhuollon suurin henkilöstöryhmä ja ratkaisevassa asemassa muutosten onnistuneen toimeenpanon ja tavoitteiden toteutumisen kannalta. Pidämme erittäin outona sitä, että hoitotyön johdon edustajat eivät ole olleet mukana sote-uudistuksen valmisteluelimissä eikä hoitotyön asiantuntijuutta ole otettu huomioon myöskään tässä lakia valmistelevassa ryhmässä, moittii Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola. 
 
Tehyssä ihmetellään myös sitä, että koko uudistusprosessin aikana asiantuntijoiden näkemyksiä ja arvioita on toistuvasti sivuutettu. 
 
- Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan lakia valmistelevaa työryhmää on tarkoitus vielä täydentää. Tässä yhteydessä ryhmään ja lain valmisteluun on saatava mukaan myös hoitotyön näkökulma, vaatii Laitinen-Pesola.
 
Lisätietoja: 
Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola, p. 040 595 1772