Tehy vaatii budjettiriiheltä: Vastuuta työllisyydestä ja vanhuspalveluista

Kuntien talous uhkaa kiristyä ensi vuonna ennakoitua enemmän, kun hallituksen budjettiesityksestä uupuu kilpailukykysopimuksesta johtuvien verotulomenetysten kompensointi kunta-alalle.

-Työttömyyden vähentämisen pitää olla ykköstavoite. Valtiovalta ei saa nyt omilla toimillaan aiheuttaa kunta-alalle uusia lomautuksia ja irtisanomisia. Julkisen sektorin henkilöstö on muutenkin ihan riittävän kovilla kiky-sopimuksen vuoksi, alleviivaa Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo

Terveiset budjettiriiheen menevät myös vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan talousarvioesityksessä 2017 tarkistetaan vanhuspalvelujen henkilöstömitoitusta tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodeissa. Nykyistä mitoitusta madaltamalla ja vanhuspalvelulain osatehtäviä karsimalla kuntien menoihin odotetaan 60,2 miljoonan säästöä.

Ikäihmisten palveluissa monialainen kuntoutus ja kuntouttava työote ovat tärkeä osa jatkuvaa kehittämistyötä. Henkilökuntaa vielä vähentämällä resurssit riittävät enää vain välttämättömimpiin hoitotoimenpiteisiin. Ikäihmisten kuntoutukseen ja elämänlaatuun liittyvistä tehtävistä tingitään tai ne jäävät tekemättä. Mitoituksen alentaminen nyt on suorassa ristiriidassa ikäihmisten palveluille asetetuille tavoitteille. Henkilöstömitoitusta vanhuspalveluissa ei Tehyn mukaan voi enää tarkistaa alaspäin. Kipuraja on saavutettu.

Tehy pitää erityisen tärkeänä resursseja pidempikestoiseen sosiaali- ja terveydenhuollon lisä- ja täydennyskoulutukseen. Tälle on selkeä tarve sote-uudistuksen onnistumisen kannalta sekä työympäristön muutosten ja mm. digitalisaation myötä. Esimerkiksi ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset jäävät ”väliinputoajaksi”, kun  korvaukset eivät näytä jatkossakaan kuuluvan ns. EVO-rahoituksen piiriin kuten erikoislääkärikoulutus. Tehy esittää, että sosiaali- ja terveysministeriön budjetissa osoitetaan rahaa tähän lisä- ja täydennyskoulutukseen. 

Sosiaali- ja terveysministeriön budjettiesitys vuodelle 2017 leikkaa myös Valviran ja THL:n toimintamenoja.

- Uusia leikkauksia ei pidä  isojen muutosten kynnyksellä kohdistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden laadun ja potilasturvallisuuden valvontaan tai sote-sektoria koskevaan tutkimukseen. Tinkiminen valvonnasta ja potilasturvallisuudesta sekä tiedon puute esimerkiksi palveluiden vaikuttavuudesta ja kustannuskehityksestä johtavat ennen pitkää vain lisäkustannuksiin. Väärästä paikasta ei kannata säästää, toteaa Vesivalo.

 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346
johtaja Kirsi Sillanpää, gsm 040 820 7848