Tehy: Työnjakoa uudistettava myös kuntien sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola pitää välttämättömänä terveydenhuollossa tehtäviä työnjaon uudistuksia. Työnjakoa uudistamalla saadaan paremmin hyödynnettyä koulutetun hoitohenkilöstön osaamista. Samalla voidaan vaikuttaa jopa terveydenhuollon tuloksellisuuteen.

Kuntien menoista yli puolet kohdistuu sosiaali- ja terveydenhuoltoon, joista henkilöstö-kustannukset muodostavat noin 70 % menoista. Palveluiden tarve kasvaa ja toisaalta hoito-henkilöstöä ei ole saatavissa rajattomasti lisää. Siksi työnjakoon liittyvät uudistukset ovat yksi tärkeä keino varautua tulevaisuuteen sekä edistää tuloksellisuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

 
- Ihmisten hoitaminen on työvoimavaltaista ja siksi ei ole yhdentekevää miten terveydenhuollon henkilöstön työpanosta käytetään. Vielä on paljon tehtävää siinä miten hoitajien osaaminen otetaan nykyistä paremmin käyttöön, Laitinen-Pesola sanoo.
 
Terveydenhuollon tuloksellisuutta ei pidä nähdä kapea-alaisesti. Ratkaisevaa on lopputulos eli kuinka paljon ja kuinka vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluita kunnat pystyvät tuottamaan. Laitinen-Pesola näkee, että myös kuntapäättäjät joutuvat tulevalla kunnallisvaalikaudella pohtimaan järkevää palveluiden tuottamistapaa ja mielekästä työnjakoa. Pelkkä rakenteisiin keskittyminen ei välttämättä auta.
 
- Valitettavasti päättäjät uudistavat herkästi vain rakenteita. Se ei kuitenkaan auta, jos ei samaan aikaan uudisteta työnjakoa ja oteta käyttöön henkilöstön arki-innovaatioita - hoitajilla on paljon näkemystä esimerkiksi sujuvista hoitoketjuista, hehän näkevät käytännössä niiden toimivuuden tai toimimattomuuden. Hoitajia kannattaa siis kuunnella kun uudistetaan palveluita, sillä niin voidaan vaikuttaa jopa terveydenhuollon kustannuksiin, Laitinen-Pesola sanoo.
 
Tehyn Turun kaupungin pääluottamusmies Kirsti Tuominen sanoo, että Turussa ei ole osattu vielä hyödyntää työnjaon uudistamisen tuomia mahdollisuuksia.
 
- Kuvaavaa on, että meillä ei ole vielä yhtään ns. reseptinkirjoitusoikeuden omaavaa hoitajaa, vaikka heitä on jo monessa maamme kunnassa. Kun hoitajat saavat tietyin rajoituksin määrätä lääkkeitä vapautuu lääkäreiden työaikaa oleellisempiin tehtäviin.
 
Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola kiertää syksyn aikana Suomea teemalla ”Tehy liikkeellä hyvän hoidon ja parhaan osaamisen puolesta. Kierroksen aikana tavataan paikallisia päättäjiä ja tehyläisiä. Tänään Laitinen-Pesola vieraili Turussa.
 
Tehyn kuntavaalit internetissä:
 
Lisätietoja: Jaana Laitinen-Pesola, puh (09) 5422 7012
Kirsti Tuominen, gsm 050 559 0584