Tehy: Työnantajan linja estää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistumisen

Työtuomioistuin on tuominnut Tehyn ja sen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kaksi ammattiosastoa maksamaan hyvityssakkoa laittomista työtaistelutoimenpiteistä.

Ammattiosastot saivat sakkoa, koska ne kieltäytyivät kollektiivisesti uusista työtehtävistä.  Kieltäytymisen syynä oli työnantajan haluttomuus maksaa uusista vaativista työtehtävistä lainkaan lisää palkkaa tai tarjottu korvaus olisi ollut mitätön verrattuna tehtävien vaativuuteen. Toisessa tapauksessa työnantaja ei myöskään ollut valmis antamaan lisäkoulutusta.

Tehyn mielestä työnantajan toiminta estää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista ja tuloksellisuuden edistämistä.
 
- Sosiaali- ja terveydenhuollossa tehdään paljon työnjaon muutoksia kuten tehtävien siirtoa lääkäreiltä hoitajille. Työnantaja voi esittää tehtäviä, jotka eivät kuulu peruskoulutuksessa saavutettuun osaamiseen ja jotka vaativat laajaa lisäkoulutusta. Tällöin asioista olisi pystyttävä sopimaan etukäteen sen sijaan että työnantaja yksipuolisesti sanelee uusia tehtäviä. Lisäkoulutuksen tuoman vastuun on näyttävä myös palkassa, toteaa Tehyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara.
 
Oulun yliopistollisen ammattiosaston puheenjohtaja Arja Tunturi on huolissaan työnantajan suhtautumisesta potilasturvallisuuteen:
 
- Suunnitteilla oleva ns. ECMO-hoito on uusi hoitomuoto. Työnantaja oletti, että meidän olisi pitänyt pystyä suoriutumaan tästä vaativasta tehohoidosta ilman koulutusta. Monessa yliopistollisessa sairaalassa tällaisesta hoidosta vastaa lääkäri. Lisäksi meille tarjottiin ainoastaan 35 euron suuruista palkankorotusta kuukausipalkkaan, vaikka kyseessä on tehtävä, joka on oleellisesti vaativampi kuin mitä peruskoulutuksessa on. Epäselväksi jäi myös kuka kantaa vastuun hoidosta jos jotain sattuu.
 
Toinen tapaus koski röntgenhoitajien varjoainekuvauksia ja kanylointia. Hoitajia koulutettiin tehtäviin, jotka oli aiemmin suorittanut lääkäri, mutta näistä lääkäreiltä hoitajille siirretyistä tehtävistä työnantaja ei ollut valmis maksamaan lisäpalkkaa lainkaan.
 
- Uusien työtehtävien mukana vastuu siis lisääntyi oleellisesti, mutta tästä ei oltu valmiita maksamaan mitään, sanoo Tehyn Oulaskankaan sairaalan ammattiosaston puheenjohtaja Anita Koski.
Lisätietoja:

Tehyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara, puh (09) 5422 7131
Arja Tunturi, gsm 040 5172846
Anita Koski, 040 7741063