Tehy: Tampereen kaupungille tuomio työehtosopimuksen rikkomisesta

Työtuomioistuin vahvisti 20.12.2012 antamassaan tuomiossa, että Tampereen kaupunki on menetellyt Tehyn jäseniä koskevan työehtosopimuksen vastaisesti tehtäväkohtaisten palkkojen määräytymisessä vuoden 2008 alusta asti.

Työehtosopimuksen vastainen menettely koskee noin 1 500 tehyläistä. Ratkaisulla on suuri merkitys kaupungin palveluksessa oleville tehyläisille. Palkkausmääräysten rikkominen on jatkunut useita vuosia ja tehyläisiä koskevat palkkasaatavat voivat nousta jopa miljooniin euroihin. 

Tampereen kaupungin palkkausjärjestelmä on sidottu valtakunnallisiin minimipalkkoihin siten, että kussakin palkkaryhmässä on määritelty vähimmäispalkka tavanomaisille tehtäville, vaativille tehtäville ja erittäin vaativille tehtäville. Tasot määritellään siten, että lähtötasona on valtakunnallinen minimipalkka, vaativa taso on minimi + 5 % ja erittäin vaativa taso vastaavasti minimi + 8 % tai 12 %. 

Tehy-sopimuksessa korotettiin vuoden 2008 alusta minimipalkkojen alarajoja prosenttikorotusten lisäksi myös euromääräisesti. Tampereen kaupunki ei kuitenkaan tuolloin korottanut eri vaativuustasojen palkkoja vastaavasti vaan vaativuustasot "litistettiin" ja erittäin vaativista tehtävistä alettiin maksaa lähes samaa palkkaa kuin perustason tehtävistä. 

Kunnallinen virka- ja työehtosopimus edellyttää, että tehtäväkohtaiset palkat perustuvat työn vaativuuteen. Vuoden 2008 alusta tämä ei ole toteutunut Tampereen kaupungissa, koska vaativuudeltaan erilaista tehtävistä on maksettu tehyläisille käytännössä samaa palkkaa. Tehy riitautti asian, koska kysymyksestä ei pitkällisistä neuvotteluista huolimatta päästy sopuun. 

Työtuomioistuin määräsi Tampereen kaupungin maksamaan Tehylle hyvityssakkoa työehtosopimuksen tieten rikkomisesta 2 500 euroa ja Kuntatyönantajat vastaavasti maksamaan Tehylle 2 500 euroa valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä. Lisäksi em. tahot määrättiin korvaamaan Tehyn oikeudenkäyntikulut. Tuomio oli yksimielinen. 

Lisätietoja: 
Tehyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara, p. (09) 5422 7131