Tehy SuomiAreenassa: Sosiaali- ja terveysalalla koulutusvaatimuksista tinkiminen tuo lisäkustannuksia

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy muistuttaa Sipilän hallitusta sosiaali- ja terveysalan koulutusvaatimusten laskun lisäävän helposti kustannuksia ja heikentävän hoidon laatua ja potilasturvallisuutta.

Sipilän hallitus on ilmaissut haluavansa puuttua normien purkuun. Eräänä keinona on esitetty mm. kelpoisuusehtojen ja koulutusvaatimusten väljentämistä.

Tehy kysyi kesäkuussa SuomiAreenaa varten vastavalituilta kansanedustajilta samoja kysymyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja tulevaisuudesta kuin kansalaisilta maaliskuussa TNS Gallupilla teettämässään selvityksessä.

TNS Gallupin selvityksen mukaan jopa 94 % suomalaisista katsoi, että heitä hoitavalla henkilöllä tulee olla riittävä sosiaali- ja terveysalan koulutus. 73 % vastusti hoitoalan koulutusvaatimusten keventämistä.

Kansanedustajien näkemykset tuntuvat koulutuskysymyksessä olevan ristiriidassa kansalaisten mielipiteen kanssa, sillä puolet vastanneista kansanedustajista oli valmis keventämään hoitoalan koulutusvaatimuksia.  Toisaalta samat päättäjät pitivät osaamisen parempaa hyödyntämistä tärkeänä keinona turvata tulevaisuuden terveyspalveluita. Päättäjäkyselyyn vastasi kesäkuussa ainoastaan 24 kansanedustajaa kaikista eduskuntapuolueista, joten tulokset ovat vain suuntaa-antavia. 

- Vaikka kansanedustajien vastauksia ei voi yleistää, voi kuitenkin kysyä, mitä päättäjät oikeasti haluavat - tuloksellista, vaikuttavaa ja turvallista hoitoa vai osaamisesta ja koulutuksesta tinkimistä. Koulutusvaatimusten madaltaminen ja osaamiseen panostaminen on mahdoton yhtälö. Normien purkuun liittyvät päätökset sosiaali- ja terveydenhuollossa on siksi harkittava erittäin tarkkaan, sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

Tehy muistuttaa, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia koskevia normeja kuten ammatinharjoittamislakia ei ole säädetty turhaan vaan taustalla on aina tarkoitus varmistaa potilasturvallisuutta ja palveluiden laatua.

Koulutustason lasku tuo käytännössä sosiaali- ja terveysalalle myös lisäkustannuksia, koska ei ole järkeä tuoda alalle työvoimaa, jonka osaaminen on hyvin rajallista.

- Sote-uudistus ja rakenneuudistukset ovat välttämättömiä, jotta meillä on tulevaisuudessakin riittävät ja laadukkat sote-palvelut. Niitä Sipilän hallitus toivon mukaan nyt tavoitteellisesti viekin eteenpäin muistaen, että sosiaali- ja terveyspalveluissa kuten muillakin aloilla hyvät tulokset ja innovaatiot perustuvat aina korkeatasoiseen koulutukseen ja vahvaan osaamiseen.

Tehy järjestää tänään SuomiAreenalla sote-päättäjien työhöntulotarkastuksen, jossa sote-asioista ovat keskustelemassa kansanedustajat Arja JuvonenJaana Laitinen-PesolaMerja Mäkisalo-Ropponen jaMartti Talja.

Lisätietoja:

Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo gsm 040 587 4346
Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimialan johtaja Kirsi Sillanpää gsm 040 820 7848
Tehyn viestintäjohtaja Katri Lindqvist gsm 040 588 3431