Tehy: Stop työpaikkakiusaamiselle

Tänään vietetään kansainvälistä työturvallisuuspäivää, jolloin eri työmarkkinaosapuolet ja työelämätoimijat tuovat esiin keskeisimpiä työterveyteen ja –turvallisuuteen vaikuttavia teemoja. Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyssä ollaan huolissaan epäasiallisen kohtelun eli työpaikkakiusaamisen vaikutuksesta työelämään.

Epäasiallinen kohtelu ja häirintä ovat hyvän tavan vastaista käyttäytymistä toisia kohtaan, esimerkiksi toisen työnteon arvostelua ja vaikeuttamista, sosiaalista eristämistä, seksuaalista häirintää tai pilkkaamista.
 
Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) tutkimuksen mukaan joka neljäs kunta-alan henkilöstöstä on kokenut epäasiallista kohtelua tai kiusaamista vuoden aikana. Eniten epäasiallista kohtelua koetaan terveysalalla. Tehyn työsuojelua koskevista yhteydenotoista yli 40 % koskee epäasiallista kohtelua.
 
- Työpaikkakiusaaminen aiheuttaa mm. sairauspoissaoloja ja sen vaikutukset työyhteisön hyvinvointiin ovat merkittävät. Myös työn tuottavuuteen ilmiö vaikuttaa, sanoo Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä.
 
Työturvallisuuslaki velvoittaa sekä työnantajaa että työntekijää välttämään epäasiallista kohtelua. Työnantajan on myös puututtava epäasialliseen kohteluun asian tullessa ilmi.
 
- Käytännössä työpaikkakiusaamiseen puuttuminen koetaan vaikeaksi. Työpaikoilla on kyllä toimintaohjeita, mutta niitä ei käytetä riittävästi tai sitten asiaa vähätellään.
 
Epäasiallista kohtelua voi aiheuttaa myös epäselvä työnjako, joka voi johtaa vallan käyttöön ja kiusaamiseen työyhteisöissä. Organisaatiomuutokset ovat tyypillisesti tilanteita, jotka voivat johtaa epäselvän työnjaon myötä epäasialliseen kohteluun.
 
- Nyt kun sosiaali- ja terveydenhuollossa toteutetaan organisaatiomuutoksia olisi pidettävä huolta työnjakoon ja vastuisiin liittyvistä seikoista. Epäselvä työnjako ja muutostilanteet voivat johtaa työpaikkakiusaamisen lisääntymiseen.
 
Tehy järjestää tänään seminaarin Stop työpaikkakiusaamiselle Vantaalla. Seminaaria voi seurata
verkon välityksellä ilman ennakkoilmoittautumista:
http://www.tehy.fi/live 
 
Seminaarin ohjelma:
http://www.tehy.fi/jasenelle/osallistu-koulutuksiin/stop-tyopaikkakiusaamiselle/
 
 
Lisätietoja:
 
Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä, gsm 040 5969 171
Tehyn työympäristöasiantuntija Anna Kukka, gsm 040 1677 201