Tehy: Sote-uudistus toteutettava

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on pettynyt sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisprosessiin ja pelkää, että meneillään oleva tempoilu on oire poliittisen järjestelmän toimimattomuudesta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamistarpeesta vallitsee laaja parlamentaarinen yhteisymmärrys, jota myös asiantuntijoiden lausunnot tukevat.

– Takana on valtava määrä valmistelutyötä ja asiantuntijoiden tuottamaa tietoa, mutta silti prosessin aikana on sorruttu pikkupolitikointiin ja lyhytnäköiseen edunvalvontaan. Tällainen vitkuttelu pahentaa jo muutenkin taloudellisissa vaikeuksissa kamppailevan Suomen kestävyysvajetta, sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

Tehy vaatii, että nyt on määrätietoisesti edettävä sote-uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden toteuttamisessa. Tavoitteena on turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa ja erityisesti perusterveydenhuolto vaatii vahvistamista.

– Jos sote-uudistus ei etene tämän hallituskauden aikana on sen oltava seuraavan hallituksen ensimmäinen tehtävä riippumatta hallituspohjasta tai hallitusohjelmasta. Myös kunnissa on syytä jatkaa palveluiden kehittämistä tukemaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalihuollon parempaa integraatiota.

Tehyn mielestä kuntien olisi osattava katsoa pitkälle tulevaisuuteen ja ymmärrettävä rakenneuudistusten välttämättömyys, jotta kunnat pääsevät taloudellisesta kurimuksesta ja palveluiden järjestäminen saadaan vakaammalle pohjalle.

– Erityisen huolissani olen joidenkin kuntien halusta ulkoistaa kaikki palvelut. Palvelut ovat myös vaarassa pirstoutua palapeliksi, jossa ei enää mikään sote-uudistus auta. Sosiaali- ja terveysalan sisällä tapahtuva osaoptimointi ja kilpailu on myös vaarallinen tie, jossa hukataan resursseja vääriin asioihin, Vesivalo sanoo.

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstö on todella väsynyt jatkuviin muutoksiin ja tempoiluun rakenneuudistuksissa.

- Sote-ratkaisua on yritetty saada aikaan vuodesta 2006 alkaen Paras-hankkeen käynnistyessä. Nyt pitäisi jo vihdoin tulla aika, jolloin henkilöstö voisi rauhassa keskittyä hoitamaan potilaita ja toteuttaa laadukasta hoitoa, Vesivalo muistuttaa.

Lisätietoja:
Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346