Tehy: Sote-uudistuksessa palattava perusasioihin

Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimialan johtaja Kirsi Sillanpää haluaisi, että sote-uudistuksessa palataan perusasioihin. Nyt hukataan voimavaroja ja aikaa turhaan kiistelyyn ja sote-uudistus lipuu pikkuhiljaa käsistä.
 
Sillanpään mielestä on ristiriitaista, että kun samanaikaisesti isona tavoitteena on potilaan valinnanvapauden lisääminen, niin sote-keskustelussa jumitutaan ainoastaan rakenteisiin ja hallintomalleihin. 
 
- Potilaasta ja häntä hoitavista osaajista ei puhuta juuri mitään. Palvelurakenteen keskiössä on oltava potilas ja hyvän hoidon toteutuminen. Potilaan näkökulmasta katsottuna on keskeistä, että hänen hoitamiseksi tehdään oikeita asioita. Tämän vuoksi olisi kiistelyn sijaan palattava alkuperäisiin hallitusohjelman tavoitteisiin sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisesta. 
 
Asiantuntijat ovat tehneet arvokasta valmistelutyötä uudistusten aikaansaamiseksi. 
 
- Nyt on syytä hyödyntää asiantuntijoiden tuottamaa tietoa, mikä tarvitaan korkeatasoisen julkisen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän aikaansaamiseksi myös tuleville sukupolville. Suomessa ei ole varaa tehdä ratkaisuja, jotka johtavat eriarvoisuuden ja terveyserojen lisääntymiseen entisestään.
 
Sillanpää toivoo myös koulutetun hoitohenkilöstön puolesta, että sote-uudistus toteutetaan tarpeeksi rohkeasti ja uudistuksissa ei enää viivyteltäisi. Koulutettu hoitohenkilöstö on tällä hetkellä aika väsynyt ja epätietoinen tulevaisuudesta, koska ratkaisuja palveluiden uudistamiseksi ei tunnu syntyvän. Tätä viestiä on Sillanpään mukaan tullut syksyn aikana hoitohenkilöstöltä hyvin paljon ympäri maata Tehyn jäsentilaisuuksissa. 
 
- Henkilöstö on otettava mukaan uudistusta miettimään ja toteuttamaan, koska sote-uudistuskin hyötyy tästä. Henkilöstön osaamisella ja näkemyksillä esimerkiksi palveluketjujen toimivuuteen on paljon merkitystä. Näin myös henkilöstöllä on mahdollisuus onnistua ja tehdä työnsä hyvin.
 
 
Lisätietoja: Kirsi Sillanpää, gsm 040 820 7848