Tehy sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksesta: Oleellista vetovoimaiset työpaikat ja perusterveydenhuollon vahvistaminen

Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä linjasi viime torstaina palvelujärjestelmän uudistamisen periaatteita kuntauudistukseen liittyen.

-Uudistuksen tarve on kiistaton. Joidenkin kuntien suuret vaikeudet selvitä lakisääteisistä perustehtävistään sekä esimerkiksi terveyserojen kasvu edellyttävät välttämättä muutoksia nykyjärjestelmään, toteaa sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola.
 
- Tehy on jo aiemmin linjannut, että kuntauudistuksen lähtökohtana tulee olla vahvat peruskunnat, jotka kykenevät kantamaan vastuun palveluista, ovat työnantajina vakaita  ja pystyvät myös henkilöstön ja toiminnan kehittämiseen. Työpaikkojen vetovoimaisuutta on pakko parantaa. Se on ainoa tie turvata tulevaisuudessa riittävä henkilöstö. Tämä tulee olemaan sosiaali- ja terveyspalveluiden suurin haaste, sanoo Laitinen-Pesola.
 
Sosiaali- ja terveyspoliittisen ministerityöryhmän evästyksissä palvelurakenteen uudistamiseksi näkyy Tehyn mukaan uusi terveydenhuoltolaki. Monia ministerityöryhmän ajatuksia onkin jo otettu huomioon sektorilainsäädännössä ja sen valmistelussa. 
 
Tehy arvioi, että uudistus voi onnistuessaan vahvistaa perusterveydenhuoltoa sekä varmistaa korkeaa osaamista ja laadukasta hoitoa jatkossa.  
Perusterveydenhuollon palvelut laajenisivat uudistuksessa siten, että myös erikoislääkärin konsultaatioita ja erilaisia tutkimuksia voitaisiin jatkossa tehdä terveyskeskuksissa. 
 
Jatkovalmistelussa tulee selvittää ERVA-alueiden rooli erityisen vaativan hoidon koordinoinnissa sekä palvelujen tuottamisessa. On tärkeää, että erityistä osaamista vaativat palvelut järjestetään ja tuotetaan järkevästi sekä taloudellisten että osaamisen resurssien kannalta. Näin varmistetaan huippuosaamisen säilyminen ja kehittäminen tulevaisuudessakin. 
 
-Henkilöstön kannalta uudistus voisi parhaimmillaan merkitä vetovoimaisempia, vakaampia ja kehittämismyönteisiä työpaikkoja sekä osaamisen parempaa ja laajempaa hyödyntämistä esimerkiksi hoitajavastaanotoilla, toteaa Laitinen-Pesola.
 
Tehy huomauttaa, että Suomessa on kuitenkin kansainvälistenkin arvioiden mukaan laadukas ja tehokas sosiaali- ja terveydenhuolto. Sen kulmakivet on uudistuksessa muistettava. Tällöin keskiössä tulee olla väestön tarpeet ja yhdenvertainen oikeus hyvään hoitoon, riittävä osaava henkilöstö, toimiva hoidon porrastus sekä sujuva yhteistyö perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden välillä. 
 
Lisätietoja:
Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola, p.(09) 5422 7012 
Tehyn kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen, p. 040 533 7086