Tehy: Sosiaali- ja terveysalan opettajien ammattitaitoa ei saa heikentää

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy vastustaa opetusministeriön kaavailemaa asetusta, jos se heikentäisi ammattikoulun opettajien pätevyysvaatimuksia.

- Sosiaali- ja terveysalalla pitää jatkossakin opetustehtävissä toimivilta edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, olipa kyseessä ammattikorkeakouluopetus tai toisen asteen perustutkinto, sanoo Tehyn tutkimuspäällikkö Marja-Kaarina Koskinen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon osaaminen tulee koulutuksen kautta laaja-alaisten valmiuksien tuottamisesta ja toiminnasta, joka perustuu näyttöön.  Tämä edellyttää hoitotyössä tehtävien päätösten taustalle korkeakoulutasoista, tutkittua tietoa. Siksi opetustehtäviin ei voida valita henkilöitä, joilla on vain ammatillinen perustutkinto ja työelämäkokemuksen kautta tullutta osaamista.  Opettajien pätevyyttä ei pidä myöskään jättää vain oppilaitosten itsensä ratkaistaviksi.

- Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ei hahmota sosiaali- ja terveysalan koulutuksen kokonaisuutta ja laatua väittäessään että opetushenkilöstön korkeakoulututkinto edustaa vain muodollista pätevyyttä. Kiinteä yhteys työelämään on sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa tärkeää.  On huomattava, että työelämässä hankittu pätevyys on useimmiten ns. kliinistä asiantuntijuutta, joka ei siis anna pätevyyttä vastata opetuksesta kokonaisvaltaisesti.

Koskinen huomauttaa, että korkeatasoisella koulutuksella saadaan osaamista ja laatua terveydenhuoltoon.

- En ymmärrä viimeaikaisia yrityksiä heikentää alan osaamista tuomalla esiin mm. erilaisia pikakoulutuksia kuten hoiva-avustajakoulutuksia, jotka uhkaavat jopa heikentää potilasturvallisuutta. Siksi myöskään alan opettajien ammattitaitoa ja pätevyysvaatimuksia ei saa heikentää.

Lisätietoja: Marja-Kaarina Koskinen, gsm 040 5510 771