Tehy: Sopimuskiistaan ratkaisu, ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy

Tehyn ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen sopimuskiista ratkesi tänään, kun osapuolet hyväksyivät valtakunnansovittelijan sovintoesityksen. Tehyn kymmeneen kaupunkiin ja sairaanhoitopiiriin julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy välittömästi.

Tehyn tavoitteena oli ratkaisu tekstikysymysten osalta myös tehyläisille vuoden 2011 loppuun. Omia erillisiä sisältötavoitteita teksteihin ei siis ollut vaan kysymys oli oikeudesta sopia jäsenten asioista.

Sovintoesityksen mukaan tehyläisiin noudatetaan tekstien osalta työrauhavelvoittein 31.12.2011 asti kulloinkin voimassa olevan kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä. Tehyläisten palkoista on sovittu vuoden 2011 loppuun jo aiemmin vuoden 2007 Tehy-sopimuksessa. Sovintoesitys varmistaa myös Tehyn aseman mm. luottamusmiesjärjestelmän sekä työryhmiin osallistumisen osalta.

-Sovintoesitys täytti asetetut tavoitteet ja valtuustomme hyväksyi sen yksimielisesti. Sovintoesitys turvaa Tehyn oikeuden sopia jäsentensä asioista ja rauhoittaa tilanteen ensi vuoden loppuun. Ratkaisu myös päättää työtaistelutoimet muutoinkin haasteellisena kesäaikana terveydenhuollossa, toteaa Tehyn puheenjohtajaJaana Laitinen-Pesola.

-On järkevää, että tekstikysymyksistä sovittiin nyt samantyyppisellä logiikalla ja sopimuskauden pituudella kuin Tehy-sopimuksen voimassa olevista palkkapykälistä on jo sovittu. Lisäksi olemme sitoutuneet sovintoesityksessä edistämään kunta-alan sopimusjärjestelmän uudistamistyötä sopimuskauden aikana, mille myös Tehyssä nähdään selvä tarve.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola, p. (09) 5422 7012

Edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara, p. (09) 5422 7131