Tehy selvitti: Nuoret naiset uskovat raskauden vaikeuttavan työuraansa

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy teetti kyselytutkimuksen TNS Gallupilla työelämän tasa-arvokysymyksistä nuorten aikuisten keskuudessa.

Kuvateksti
Kuva: Trond-H.-Trosdahl/Lehtikuva

Tasa-arvon tulevaisuutta luotaavassa kyselyssä tiedusteltiin lapsettomilta 20-30-vuotiailta naisilta ja miehiltä, miten he uskovat lasten saamisen ja perheen perustamisen vaikuttavan omaan työelämäänsä ja uraansa.

Nuorista vielä lapsettomista naisista 59 % uskoo, että lapsen saaminen tai pelkästään raskaaksi tulemisen mahdollisuus voi vaikeuttaa omaa urakehitystä ja 53 % uskoo sen heikentävän mahdollisuutta saada vakituista työtä.  Nuorista miehistä puolestaan 31 % uskoo isäksi tulemisen vaikeuttavan urakehitystään ja 21 % mahdollisuuksiaan saada vakituista työtä.

Yleisellä tasolla kuva on vielä synkempi: kolme neljästä naisvastaajasta on sitä mieltä, että raskaaksi tulemisen mahdollisuus voi heikentää naisen mahdollisuutta saada vakituinen työsuhde. Tulos vastaa hyvin suomalaisen työelämän todellisuutta sikäli, että määräaikaiset työsuhteet kasautuvat nuorille naisille ja naiset todella saavat vakituisen työpaikan huomattavasti miehiä myöhemmin.

– On surullista, että suomalainen työelämä näyttäytyy edelleen nuorille ihmisille tasa-arvon toteutumisen suhteen aika kovalta ja että lapsen saaminen on edelleen tämän epätasa-arvon ytimessä. Asenteiden ja arvojen on muututtava ja rakenteellisia esteitä tasa-arvon ja samapalkkaisuuden tieltä pitää määrätietoisesti raivata, sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

Kyselyn mukaan naisvaltaisten alojen palkkauksen pitkäjänteistä parantamista kannattavat molemmat sukupuolet: naisista peräti 85 prosenttia on tällä kannalla ja miehistäkin selvä enemmistö. Vain 13 prosenttia nuorista miehistä katsoo, että naisvaltaisilla aloilla kuuluukin olla matalampi palkkataso kuin miesvaltaisilla aloilla.

Noin neljäsosa nuorista naisista kertoo jo itse kohdanneensa epätasa-arvoista kohtelua opiskeluaikana tai työelämässä sukupuolen perusteella. Myös joka kuudennella miehellä on vastaavia kokemuksia. Tulevaisuuden odotusten kohdalla tilanne on vielä paljon tylympi: neljä kymmenestä naisesta pitää vähintään todennäköisenä, että tulee kohtaamaan epätasa-arvoista kohtelua työuransa aikana.

Peräti 84 prosenttia nuorista naisista katsoo, että suomalaisen työelämän tasa-arvossa on vielä kehitettävää. Nuorista miehistäkin 62 prosenttia on samaa mieltä.

Tehy kampanjoi tänä vuonna työelämän tasa-arvon puolesta ja haastoi viime viikolla suomalaiset työnantajat nollatoleranssiin raskaussyrjinnässä. Tehyyn tulee jäseniltä käsiteltäväksi tasa-arvoon liittyviä syrjintätapauksia joka toinen työpäivä. Määräaikaisiin työsuhteisiin liittyviä tapauksia ja riita-asioita hoidetaan vuosittain noin 400.

www.tehy.fi/fi/mediatiedote/tehy-haastaa-tyonantajat-nollatoleranssiin-raskaussyrjinnassa

Lisätietoja:
puheenjohtaja Rauno Vesivalo, p. 040 587 4346
vt. edunvalvontajohtaja Riikka Rapinoja, p. 0400 952 162
viestintäjohtaja Katri Lindqvist, p. 040 588 3431

Kyselytutkimuksen tuloksia:

  • Vastaajina 500  iältään 20–30-vuotiasta vielä lapsetonta miestä ja naista. Kyselytutkimuksen toteutti TNS Gallup maaliskuussa 2017 Tehyn toimeksiannosta.
  • Naisvastaajista 84 % kokee, että sukupuolten välisessä tasa-arvossa suomalaisessa työelämässä on vielä kehitettävää. Miesvastaajista käsityksen jakaa 62 %.
  • Neljä kymmenestä (40%) nuoresta ja vielä lapsettomasta naisesta uskoo, että tulee jatkossa kohtaamaan epätasa-arvoista kohtelua työelämässä sukupuolen perusteella. Miehillä vastaava luku on 21 %.
  • Naisvastaajista 59 % uskoo, että lapsen saaminen tai raskaaksi tuleminen voi vaikeuttaa omaa urakehitystä. Miehistä isäksi tulemisen uskoo vaikeuttavan omaa uraa 31 %.
  • Naisista 53 % uskoo, että lapsen saaminen tai raskaaksi tuleminen heikentää omia mahdollisuuksia saada vakituista työtä. Miehistä isäksi tulemisen uskoo vaikuttavan tällä tavalla 21 prosenttia.
  • Kolme neljästä (76%) naisvastaajasta uskoo, että raskaaksi tulemisen mahdollisuus voi heikentää naisen mahdollisuutta saada vakituinen työsuhde. Miesvastaajista näin uskoo 61 %.
  • Naisista 68 % uskoo, että naiset ovat työmarkkinoille heikommassa asemassa kuin miehet. Miehistä 44 % on tätä mieltä.

Lisätietoja tutkimuksesta:
Kantar TNS Oy, johtaja Sakari Nurmela, p. 040 578 5080 tai [email protected].